PhDr. Milan JERMÁŘ, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail jermar@kpm.zcu.cz
telefon  377633611
konzultační/úřední hodiny  Po 8:30 - 9:30, UK 415
kancelář  UK415

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

MRK Manažerská komunikace
PKV Podniková kultura a výkonnost
PSM Personální management
PSYCH Psychologie v ekonomické praxi
ZZK Závěrečná zkouška k certifikát.programu