Fotografie

PhDr. Milan Jermář, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail jermar@kpm.zcu.cz
telefon  377633611
konzultační/úřední hodiny  Po 9:00 - 10:00, UK415
kancelář  UK415

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

MRK Manažerská komunikace
PKV Podniková kultura a výkonnost
PSM Personální management
PSYCH Psychologie v ekonomické praxi
ZZK Závěrečná zkouška k certifikát.programu