Ing. et Ing. Miloš NOVÝ

Fotografie
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen studentského ekonomického klubu
externí doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail novym@fek.zcu.cz
telefon  377633112
konzultační/úřední hodiny  Po 11:30 - 12:00
kancelář  UK 426

Odborný životopis

Vzdělání

1988-1993 VŠE Praha, Fakulta výrobně ekonomická, obor Ekonomika dopravy a spojů
1979-1984 ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická, obor Radiotechnika
1975-1979 Gymnázium, matematicko-fyzikální zaměření

Odborná praxe

2006-2010 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, proděkan
2000-2006 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, děkan
1994-dosud ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra ekonomie a financí, odb. asistent
1993-1994 Replast, s.r.o., hlavní ekonom
1984-1993 Správa radiokomunikací Praha, inženýr telekomunikací

Odborné stáže

7/2005 Velká Británie, Birmingham, jazykový kurz
4/1999 Velká Britanie, Manchester, program Tempus
6/1996 Rakousko, Vídeň, jazykový kurs

Ostatní profesionální aktivity

2018-dosud člen Finančního výboru Zastupitelstva města Plzeň
2018-dosud člen představenstva Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
2018-dosud člen Zastupitelstva města Plzně
2017-dosud člen Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje
2014-dosud člen Finanční komise Rady města Plzně
2014-dosud člen Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany
2014-2018 člen Komise pro nakládání s majetkem RMO Plzeň 2 - Slovany
2014-dosud člen Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost Rady MO Plzeň 2
2013-2014 člen dozorčí rady OK Záchlumí, a.s.
2011-2015 člen dozorčí rady Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
2011-2014 člen Finančního výboru ZMP
2010-dosud člen Zastupitelstva MO Plzeň 2 Slovany
2010-2014 předseda Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany
2010-2014 předseda Komise pro nakládání s majetkem RMO Plzeň 2 - Slovany
2008-2014 člen představenstva OSONA holding, a.s.
2008-dosud člen představenstva Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.,
2008-2014 předseda dozorčí rady OSONA Plzeň, a.s.
2007-2008 člen představenstva OK Záchlumí, a.s.
2006-2010 člen Akreditační komise ZČU v Plzni
2003-dosud lektor Institutu Svazu účetních České republiky
2002-2013 člen představenstva OSOH, a.s.
2000-2010 člen Vědecké rady Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
2000-2006 člen Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
2000-dosud člen výboru Spolku pro rozvoj ekonomických věd, z.s.
1999-2008 člen dozorčí rady RRA Plzeňského kraje
1998-2005 jednatel GENERO-ALFA, s.r.o.
1995-1996 lektor BIC Plzeň
1984-1993 člen Československé vědecko technické společnosti