Ing. et Ing. Miloš NOVÝ

Fotografie
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen studentského ekonomického klubu
externí doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail novym@fek.zcu.cz
telefon  377633112
konzultační/úřední hodiny  Po 11:30 - 12:00
kancelář  UK 426

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Nový, M.; Cimler, P. Podpora vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a její dopady na kultivaci tržního a společenského prostředí v České republice. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.40-44, ISSN 1214-9187.
 • Nový, M. SEES - středisko evropských ekonomických studií. Eurozpravodaj, 2005, roč.4. č.4, s.86-, ISSN 1213-6913.
 • Nový, M. Transformace ekonomického systému přinesla nové výzvy. Eurozpravodaj, 2005, roč.4. č.1, s.74-, ISSN 1213-6913.
 • Nový, M. Financování pedagogického a tvůrčího výkonu na vysokých školách. Technológia vzdelávania, 2004, roč.12. č.4, s.15-17, ISSN 1335-003X.
Kapitoly v knize
 • Nový, M. Transformační proces v zemích střední a východní Evropy. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy., Praha : C. H. Beck, 2006, s.218-237. ISBN 80-7179-455-4.
Statě ve sborníku
 • Hinke, J.; Nový, M. Supporting Young Farmers Within The Common Agricultural Policy. In Globalization and its socio-economic consequences. Žilina, Slovak Republic : University of Žilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2022, s.425-434. ISBN 978-80-8154-332-6.
 • Nový, M.; Jarý, Č. Economic and Social Impacts of COVID 19 on National Economies from the Point of View of Economic Theory. In SHS - Web of Conferences - The 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. Les Ulis : EDP Sciences, 2021, s.1-10. ISBN 2261-2424neuvedeno.
 • Nový, M. The influence of globalization on selected constitutive and regulating elements of the economic mechanism on the example of regional economic growth of new and old member states of the European Union. In SHS - Web of Conferences - The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. Les Ulis : EDP Sciences, 2020, s.1-8. ISBN 2261-2424neuvedeno.
 • Nový, M. Globalization and Dual Quality of Food and Drug Products. In Globalization and Its Socio-Economic Consequence. Žilina, Slovak Republic : ZU - University of Žilina, 2018, s.2711- 2718. ISBN 2454-0943978-80-8154-249-7.
 • Nový, M. MACROECONOMIC AND MICROECONOMIC IMPLICATIONS OF GLOBALIZATION AND PUBLIC CHOICE THEORY. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2017, s.1772-1780. ISBN 978-80-8154-212-1.
 • Nový, M. THE THREATS TO CROSS-BORDER COOPERATION IN 2017 FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMER SURPLUS AND PRODUCER SURPLUS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m. b. H., 2017, s.109-115. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Nový, M. THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL TRADE IN THE CONTEXT OF MAXIMIZING CONSUMER SURPLUS AND PRODUCER SURPLUS. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2016, s.1563-1570. ISBN 978-80-8154-191-9.
 • Nový, M. Vliv globalizace na cenovou elasticitu poptávky. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2015, s.538-545. ISBN 978-80-8154-145-2.
 • Nový, M. The role of ethical behaviour before and after the outbreak of the global recession from the standpoint of functioning of perfectly and imperfectly competitive markets. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz : Verlag der Gessellschaft fuer Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011, s.141-147. ISBN 978-3-86367-007-8.
 • Nový, M. Podmínky chování subjektů maloobchodního trhu pohledem obecné ekonomické teorie. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.53-58. ISBN 978-80-261-0055-3.
 • Nový, M. VZTAH MEZI EKONOMIÍ A PRÁVNÍ VĚDOU Z POHLEDU LIBERÁLNÍCH KONCEPCÍ. In Vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s.73-81. ISBN 978-80-7043-788-9.
 • Nový, M. Vícekriteriální financování odborných kateder na vysokých školách - pedagogický a tvůrčí výkon. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005. s.181-188. ISBN 80-7044-652-8.
 • Nový, M. Podpora přímých zahraničních investic formou investičních nabídek - dvě cesty. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. s.117-127. ISBN 80-7302-073-4.
 • Nový, M. Institucionální faktory vstupu České republiky do Evropské unie.. In EURO REGIO 2004. Cheb : MIM Consulting, 2004, s.10-13. ISBN 80-239-3392-2.
 • Nový, M. Liberální a intervencionistický přístup k podpoře přímých zahraničních investic. In Sborník konference REGIO 2003. Cheb : MIM Consulting, s.r.o., 2003. s.172-176. ISBN 80-239-1505-3.
 • Nový, M. Morálka, etika, právo a trh. In Regio 2001. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001, s.7-10. ISBN 80-7082-791-2.
Učební texty, skripta
 • Nový, M.; Jarý, Č. Vybrané příklady z mikroekonomie a makroekonomie. 2022. 54s.
 • Nový, M. Příklady z makroekonomie. Cvičebnice pro kombinované studium. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 90s. ISBN 978-80-261-0491-9.
 • Nový, M.; Šimek, B.; Radimská, Z. Příklady z finanční gramotnosti. Plzeň : STATUA AURA, a.s., 2014. 94s. ISBN 978-80-905667-0-5.
 • Nový, M. Příklady z mikroekonomie. Cvičebnice pro kombinované studium.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 91s. ISBN 978-80-261-0407-0.
 • Kunešová, H.; Kocourek, A.; Bednářová, P.; Cihelková, E.; Nový, M. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. Praha : C.H.Beck, 2014. 386s. ISBN 978-80-7400-502-2.
 • Nový, M. Příklady z makroekonomie. Cvičebnice pro kombinované studium.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 88s. ISBN 978-80-7043-905-0.
 • Nový, M. Příklady z mikroekonomie. Cvičebnice pro kombinované studium.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 94s. ISBN 978-80-7043-904-3.
 • Nový, M. Příklady z mikroekonomie. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 90s. ISBN 978-80-7043-615-8.
 • Nový, M. Příklady z mikroekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 91s. ISBN 80-7043-271-3.