Ing. et Ing. Miloš NOVÝ

Fotografie
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen studentského ekonomického klubu
externí doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail novym@fek.zcu.cz
telefon  377633112
konzultační/úřední hodiny  Po 11:30 - 12:00
kancelář  UK 426

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EK1 Mikroekonomie
EK2 Makroekonomie
EVEU Ekonomická výkonnost zemí EU
HPO Hospodářská politiky
TCE Transformace české ekonomiky
ZMI Základy mikroekonomie
ZOET Základy obecné ekonomické teorie