Ing. Jiří KUTLÁK, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail kutlak@kpm.zcu.cz
konzultační/úřední hodiny  St 14:00 - 15:00, UK422, případně po domluvě e-mailem.
kancelář  UK422

Publikace

Monografické publikace
 • Mičík, M.; Tomczyk, L.; Sládkayová, M.; Varga, E.; Čarvašová, A.; Eger, L.; Egerová, D.; Kunešová, H.; Kutlák, J.; Prantl, D.; Rohlíková, L.; Řehoř, P.; Czerwiec, K.; Koperna, P.; Mróz, A.; Potyrala, K.; Kariková, S.; Krystoň, M.; Schubert, M.; Borsos, E.; Czeglédi, C.; Járási, É.; Valentinyi, K.; Szira, Z. Social Media and Trust Building. Plzeň : NAVA, 2020. 180s. ISBN 978-80-7211-577-8.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Egerová, D.; Komárková, L.; Kutlák, J. Generation Y and Generation Z employment expectations: a Generational cohort comparative study from two countries. E + M. Ekonomie a Management, 2021, roč.24. č.3, s.93-109, ISSN 1212-3609.
 • Kutlák, J. Individualism and self-reliance of Generations Y and Z and their impact on working environment: An empirical study across 5 European countries. Problems and Perspectives in Management, 2021, roč.19. č.1, s.39-52, ISSN 1727-7051.
 • Egerová, D.; Kutlák, J.; Eger, L. Millennial Job Seekers' Expectations: How do Companies Respond?. ECONOMICS & SOCIOLOGY, 2021, roč.14. č.1, s.46-60, ISSN 2071-789X.
 • Kutlák, J.; Krejčová, Z. Analýza generačních odlišností na pracovišti v České republice. Trendy v podnikání, 2020, roč.10. č.3, s.21-29, ISSN 1805-0603.
 • Kutlák, J. Generations Y and Z in the Workplace: Perception of Teamwork. ACC JOURNAL, 2019, roč.25. č.2, s.65-77, ISSN 1803-9782.
 • Kutlák, J. Vícegenerační řízení na pracovišti: Vliv na personální procesy. Trendy v podnikání, 2018, roč.2018. č.4, s.84-95, ISSN 1805-0603.
 • Kutlák, J.; Taušl Procházková, P. Komunikace CSR aktivit: CSR reporting. Trendy v podnikání, 2017, roč.2017. č.2, s.63-74, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
 • Kutlák, J. Expectations of Generation Z from Perspective of Employers: The Delphi Method. In Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference. Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2020, s.5151-5161. ISBN 978-0-9998551-4-0.
 • Kutlák, J. Motivation Drivers and Barriers of Generation Z at Work: MEBS Method. In 16th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2020, s.322-331. ISBN 978-80-7454-935-9.
 • Kutlák, J.; Braun, M.; Zahrádka, J.; Matthey, M.; Niederländer, F. Characteristics of Generation Z in the Workplace - The Case of the Czech Republic and Germany.. In International Cross Cultural Projects in Human Resource Management. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s.1-19. ISBN 978-80-261-0862-7.
 • Kutlák, J. DIFFERENT GENERATIONS IN THE LABOR MARKET - IMPLICATIONS FOR THE WORKPLACE: THE CASE OF THE CZECH REPUBLIC. In Proceedings of the 7th Business & Management Conference, Budapest. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.19-35. ISBN 2570-6543978-80-87927-57-1.