Fotografie

Ing. et Ing. Bc. Věra RUBÁKOVÁ

externí doktorandka katedry podnikové ekonomiky a managementu

e-mail rubakova@zcu.cz
telefon  37763Array
kancelář  Array

Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace