Fotografie

Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail micikm@kmo.zcu.cz
telefon  377633306
konzultační/úřední hodiny  Út 9:00 - 11:00, přes telefon/Skype/Whatsapp,
Čt 9:00 - 11:00, přes telefon/Skype/Whatsapp, další konzultace možné po předchozí domluvě.
kancelář  UK 518, CD 205

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Monografické publikace
 • Mičík, M.; Tomczyk, L.; Sládkayová, M.; Varga, E.; Čarvašová, A.; Eger, L.; Egerová, D.; Kunešová, H.; Kutlák, J.; Prantl, D.; Rohlíková, L.; Řehoř, P.; Czerwiec, K.; Koperna, P.; Mróz, A.; Potyrala, K.; Kariková, S.; Krystoň, M.; Schubert, M.; Borsos, E.; Czeglédi, C.; Járási, É.; Valentinyi, K.; Szira, Z. Social Media and Trust Building. Plzeň : NAVA, 2020. 180s. ISBN 978-80-7211-577-8.
 • Egerová, D.; Ubrežiová, I.; Nowinski, W.; Czeglédi, C.; Čechurová, L.; Eger, L.; Ircingová, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J.; Vacek, J.; Mičík, M.; Kozáková, J.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Hajós, L.; Kuna Marosné, Z.; Mikáczó, A.; Kollár, P.; Varga, E.; Nowaczyk, G.; Sobczak, A.; Fabis, A.; Tomczyk, L. Entrepreneurship education Opportunities and Challenges for Universities in Visegrad Countries. Plzeň : Nava, 2016. 147s. ISBN 978-80-7211-499-3.
 • Čechurová, L.; Janeček, P.; Králová, L.; Mičík, M.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Moderní technologie v maloobchodě a cestovním ruchu - trendy a současná praxe. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 196s. ISBN 978-80-261-0455-1.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Eger, L.; Mičík, M. Sociální média a značky na sociálních sítích. Marketing & komunikace, 2019, roč.29. č.3, s.6-7, ISSN 1211-5622.
 • Jánská, V.; Mičík, M. Bezpečnost na sociálních médiích. Trendy v podnikání, 2019, roč.9. č.3, s.4-12, ISSN 1805-0603.
 • Prantl, D.; Mičík, M. Analysis of the significance of eWOM on social media for companies. E + M Ekonomie a Management, 2019, roč.22. č.4, s.182-194, ISSN 1212-3609.
 • Eger, L.; Mičík, M.; Gangur, M.; Řehoř, P. Employer branding: exploring attractiveness dimensions in a multicultural context. Technological and Economic Development of Economy, 2019, roč.25. č.3, s.519-541, ISSN 2029-4913.
 • Kunešová, H.; Mičík, M. Developing Composite Readiness and Intensity Indices for Measuring B2C E-commerce in the European Union. Transformations in Business & Economics, 2019, roč.18. č.1, s.44-59, ISSN 1648-4460.
 • Eger, L.; Mičík, M.; Řehoř, P. Employer branding on social media and recruitment websites: symbolic traits of an ideal employer. E+M Ekonomie a management, 2018, roč.21. č.1, s.224-237, ISSN 1212-3609.
 • Mičík, M.; Mičudová, K. Employer Brand Building: Using Social Media and Career Websites to Attract Generation Y. Economics and Sociology, 2018, roč.11. č.3, s.171-189, ISSN 2071-789X.
 • Egerová, D.; Eger, L.; Mičík, M. Does entrepreneurship education matter? Business students' perspectives. Tertiary Education and Management, 2017, roč.23. č.4, s.319-333, ISSN 1358-3883.
 • Eger, L.; Mičík, M. Customer-oriented communication in retail and Net Promoter Score. Journal of Retailing and Consumer Services, 2017, roč.35. č.March 2017, s.142-149, ISSN 0969-6989.
 • Kunešová, H.; Mičík, M. Development of B2C e-commerce in Czech Republic after 1990. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2015, roč.167. č.5, s.470-480, ISSN 1993-6788.
 • Eger, L.; Mičík, M. Improving the quality of customer service by using the technique of mystery shopping. ACC Journal, 2015, roč.21. č.2, s.65-76, ISSN 1803-9782.
 • Mičík, M.; Eger, L. Recruiting talents with social media. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2015, roč.165. č.3, s.266-274, ISSN 1993-6788.
 • Mičík, M. Svět sociálních médií a možnosti jeho využití pro obchod. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.3, s.4-13, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
 • Mičík, M. Attracting Millennials with Social Media and Recruitment Websites. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.153-161. ISBN 978-80-210-9164-1.
 • Mičík, M.; Tesařová, T. Millennials and Appeals in Advertising - An explorative eye-tracking study. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Seville : IBIMA, 2018, s.623-633. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 • Eger, L.; Mičík, M. Digital marketing course: A study on the effectiveness of blended learning. In DIVAI 2018. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.263-272. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M.; Prantl, D. Corporate and Recruitment Websites as Tools for Recruiting. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno : Masaryk University, 2017, s.65-75. ISBN 978-80-210-8714-9.
 • Mičík, M. Leadership styles in project management. In Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.1540-1548. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 • Kunešová, H.; Mičík, M. The development of cross-border B2C e-commerce within the EU single market - example of the Czech Republic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015. Chemnitz : Verlag der GUC, 2015, s.69-77. ISBN 978-3-86367-038-2.
 • Mičík, M.; Frankiewicz, Z. Likes and Shares: A Comparison of Social Media Marketing Strategies Between Manpower US and Manpower Czech Republic. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.110-116. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M. Is the generation Y looking for the employer with higher purpose?. In Corporate social responsibility and human resource management in V4 countries. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2015, s.166-175. ISBN 978-80-552-1432-0.
 • Mičík, M.; Eger, L. E-learning pohledem oční kamery. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.76-80. ISBN 978-80-7435-481-6.
Učební texty, skripta
 • Eger, L.; Petrtyl, J.; Kunešová, H.; Mičík, M.; Peška, M. Marketing na internetu. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015. 158s. ISBN 978-80-261-0573-2.
Postery, přednášky
 • Mičík, M.; Eger, L. Co nám řekne oční kamera o účastnících e-learningového studia. 2015.