Ing. Radim ŠPICAR

vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail rspicar@kpm.zcu.cz
konzultační/úřední hodiny  St 18:00 - 19:00, Online

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Januška, M.; Špicar, R. RISK MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT: THE CASE OF THE UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PILSEN. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2015, roč.167. č.5, s.267-277, ISSN 1993-6788.
 • Špicar, R.; Januška, M. Use of Monte Carlo Modified Markov Chains in Capacity Planning. Procedia Engineering, 2015, roč.100. č.100, s.953-959, ISSN 1877-7058.
Statě ve sborníku
 • Januška, M.; Špicar, R. Lead User Innovation and Paid Innovation. In Actual Economy: Local Solutions for Global Challenges. Kyiv : National Academy of Management, 2015, s.105-107.
 • Špicar, R.; Januška, M. Use of Monte Carlo Modified Markov Chains in Capacity Planning. In Procedia Engineering. Vienna : Elsevier Ltd, 2015, s.953-959. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Januška, M.; Špicar, R. MANAŽERSKÁ HRA DEMOSTRUJÍCÍ PRINCIPY METODY 5S. In Hradecké ekonomické dny 2014 : sborník recenzovaných příspěvků. Díl I.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.382-389. ISBN 978-80-7435-366-6.
 • Špicar, R. System Dynamics Archetypes in Capacity Planning. In Procedia Engineering 69 (2014). Zadar : Elsevier Ltd., 2014, s.1350-1355. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Januška, M.; Špicar, R. Activity Based Costing: Practical Case Study For Education Purposes. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.2108-2117. ISBN 978-0-9860419-3-8.
 • Špicar, R. SYSTEM DYNAMICS MODEL OF A COURNOT OLIGOPOLY WITH TIME DELAYS. In Hradec Economic Days 2014: Peer-Reviewed Conference Proceedings Part V.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.416-423. ISBN 978-80-7435-370-3.
 • Špicar, R. Monte Carlo Simulations in Real Options Analysis. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.2130-2139. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Špicar, R.; Malmir, B. A system dynamics approach to housing prices: A case study of the Tehran real estate market. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference. Milan, Italy : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.450-460. ISBN 978-0-9860419-3-8.
 • Špicar, R. Open innovation and agile project management in video game industry. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.84-88. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Špicar, R.; Januška, M. Payday Loan Trap Modeling Using System Dynamics Archetypes. In Proceedings of The 22nd International Business Information Management Association Conference. Neuveden : International Business Information Management Association (IBIMA), 2013, s.963-972. ISBN 978-0-9860419-1-4.
 • Špicar, R. Monte Carlo simulace v optimalizaci procesů. In Trendy v podnikání 2012. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s.1-6. ISBN 978-80-261-0100-0.
Učební texty, skripta
 • Taušl Procházková, P.; Jiřincová, M.; Jelínková, E.; Lišková, J.; Špicar, R. Podniková ekonomika 1. 2015. 217s. ISBN 978-80-261-0532-9.
 • Taušl Procházková, P.; Jiřincová, M.; Jelínková, E.; Lišková, J.; Špicar, R. Podniková ekonomika 1. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 212s. ISBN 978-80-261-0409-4.