Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK

Fotografie vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
externí doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail pesikj@kpm.zcu.cz
konzultační/úřední hodiny  Út 16:30 - 17:30, UK418
kancelář  UK 418

Odborný životopis

Vzdělání

9/2011-6/2013 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Aplikovaná statistika a finance
9/2007-6/2012 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Informační management
9/2003-5/2007 VOŠ a SPŠE Plzeň, Informační technologie

Odborná praxe

3/2021 Huld, Digital Innovation Lead
1/2020 Czechitas, Senior Lektor
5/2019-2/2021 Huld, softwarový inženýr
2/2015-4/2019 Aimtec, IT Konzultant, datový analytik
9/2013-1/2015 Sony DADC, softwarový inženýr
7/2012-9/2012 Sportcentral.cz, Vývojář