Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK

Fotografie vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
externí doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail pesikj@kpm.zcu.cz
konzultační/úřední hodiny  Út 16:30 - 17:30, UK418
kancelář  UK 418

Publikace