Fotografie

RNDr. Jan KOPP, Ph.D.

tajemník katedry geografie
vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen Akademického senátu FEK
náhradník disciplinární komise FEK

e-mail kopp@kge.zcu.cz
telefon  377633065
konzultační/úřední hodiny  Út 9:00 - 11:00, telefonicky, skype: koppjan1
Čt 9:00 - 11:00, telefonicky, skype: koppjan1
kancelář  UK 525

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

1996-2004 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Fyzická geografie (RNDr., Ph.D.), disertační práce "Ekohydrologické hodnocení povodí v příměstské krajině - Případová studie Lučního potoka"
1994-1996 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Fyzická geografie a geoekologie (Mgr.), diplomová práce "Režim plavenin na Mži, Radbuze a Úhlavě"
1989-1994 Přírodovědecká fakulta Univerzity Kralovy v Praze, obor Učitelství zeměpis - matematika (Mgr.)

Odborná praxe

2012-dosud Odborný asistent na Západočeské univerzitě v Plzni, katedra geografie Fakulty ekonomické
2000-dosud Konzultační a poradenská činnost, v oboru hydrologie a environmentální výchovy
1996-2012 Odborný asistent na Západočeské univerzitě v Plzni, katedra geografie Fakulty pedagogické
1994-1995 Učitel ZŠ, Praha 10

Ostatní profesionální aktivity

2010-dosud Arnica - časopis pro přírodovědné vzdělávání, člen redakční rady
2006-dosud Česká geografická společnost, předseda Západočeské pobočky
2000-dosud Středisko ekologické výchovy Ametyst, člen odborné rady