Fotografie

RNDr. Jan KOPP, Ph.D.

tajemník katedry geografie
vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen Akademického senátu FEK
náhradník disciplinární komise FEK

e-mail kopp@kge.zcu.cz
telefon  377633065
konzultační/úřední hodiny  Út 9:00 - 11:00, telefonicky, skype: koppjan1
Čt 9:00 - 11:00, telefonicky, skype: koppjan1
kancelář  UK 525

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Monografické publikace
 • Kopp, J.; Raška, P.; Vysoudil, M.; Ježek, J.; Dolejš, M.; Veith, T.; Frajer, J.; Novotná, M.; Hašová, E. Ekohydrologický management mikrostruktur městské krajiny. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 165s. ISBN 978-80-261-0719-4.
 • Křivánek, J.; Němec, J.; Kopp, J. Vodní díla v České republice. Praha : Consult, 2016. 256s. ISBN 978-80-905159-1-8.
 • Ježek, J.; Krbová, J.; Kopp, J.; Šaradín, P. Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 95s. ISBN 978-80-261-0679-1.
 • Bartoš, M.; Kušová, D.; Těšitel, J.; Kopp, J.; Novotná, M.; Macháček, J.; Moss, L.; Glorioso, R. Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Kostelec nad Černými Lesy : Nakladatelství Lesnické práce, s.r.o., 2011. 196s. ISBN 978-80-87154-49-6.
 • Kopp, J. Průvodce naučnou stezkou Údolím Mže a Berounky. Plzeň : Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2011. 80s. ISBN 978-80-260-0198-0.
 • Bartoš, M.; Kušová, D.; Těšitel, J.; Kopp, J.; Novotná, M.; Macháček, J.; Moss, L.; Glorioso, R. Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2011. 196s. ISBN 978-80-87154-49-6.
 • Hauptman, .; Kukal, .; Pošmourný, .; Půda v České republice. Praha : Consult, 2009. 255s. ISBN 80-903482-4-6.
 • Němec, J.; Hrib, M.; Kopp, J. Lesy v České republice. Praha : Consult Praha pro Lesy České republiky, 2009. ISBN 978-80-903482-5-7.
 • Němec, J.; Hrib, M.; Kopp, J. Forests in the Czech Republic. Praha : Consult Praha pro Lesy České republiky, 2009. ISBN 80-903482-6-2.
 • Němec, J.; Pojer, F.; Gojda, M.; Kopp, J.; Mentlík, P. Krajina v České republice. Praha : Consult, 2007. 400s. ISBN 80-903482-3-8.
 • Kopp, J.; Mentlík, P.; Kraft, J.; Dokoupil, J.; Kučera, T.; Červený, P.; Reitspies, Z.; Preis, J.; Svoboda, J.; Baštová, M. Geografie ostrovů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 194s. ISBN 80-7043-440-6.
 • Němec, J.; Hladný, J.; Kopp, J. Voda v České republice. Praha : Consult, 2006. 253s. ISBN 80-903482-1.
 • Němec, J.; Hladný, J.; Kopp, J. Water in the Czech Republic. Prague : Consult, 2006. 252s. ISBN 80-903482-2-X.
 • Kopp, J. Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. Sv. 1, A-L. Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích, Praha : Ottovo nakladatelství - Cesty, 2003. 735s. ISBN 80-7181-938-7.
 • Kopp, J. Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích. Sv. 2, M-Ž. Praha : Ottovo nakladatelství - Cesty, 2003. 752s. ISBN 80-7181-947-6.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Kopp, J.; Preis, J. The potential implementation of stormwater retention ponds into the blue-green infrastructure of the suburban landscape of Pilsen, Czechia. Applied Ecology and Environmental Research, 2019, roč.17. č.6, s.15055-15072, ISSN 1589-1623.
 • Kopp, J.; Vobruba, M. Sucho a oheň - přirozená součást života savany. Geografické rozhledy, 2019, roč.29. č.2, s.22-25, ISSN 1210-3004.
 • Kopp, J.; Čubr, V. Parky, nebo parkoviště? Plánování zeleně pro udržitelná města. Geografické rozhledy, 2019, roč.28. č.5, s.34-37, ISSN 1210-3004.
 • Vít, V.; Kopp, J. Typology of Outdoor Seating Areas of Restaurants Based on Factors Influencing Their Thermal Comfort. A Case Study of Pilsen City Centre, Czechia. 2019.
 • Vít, V.; Kopp, J. Typology of Outdoor Seating Areas of Restaurants Based on Factors Influencing Their Thermal Comfort. A Case Study of Pilsen City Centre, Czechia. Journal of Settlements and Spatial Planning, 2019, roč.10. č.2, s.131-142, ISSN 2069-3419.
 • Kopp, J. Voda ve městech - výzvy a řešení pro 21. století. Geografické rozhledy, 2017, roč.27. č.1, s.8-11, ISSN 1210-3004.
 • Kopp, J.; Frajer, J.; Novotná, M. New types of ponds? Changing of quantity and function of water bodies in rural built-up areas (Pilsen Region, Czechia). European Countryside, 2017, roč.9. č.1, s.145-162, ISSN 1803-8417.
 • Kopp, J. Aktuální trendy ekohydrologického managementu měst - případová studie Plzně. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.Special Issue, s.51-62, ISSN 1805-0603.
 • Bláha, J.; Kopp, J.; Ptáček, J.; Semotanová, E. Diskuse o kartografické produkci pro školy I. Geografické rozhledy, 2015, roč.25. č.1, s.20-21, ISSN 1210-3004.
 • Frajer, J.; Kopp, J. Projekt profesora Antonína Smrčka na vybudování vodní cesty Praha - Regensburg. Historická geografie, 2015, roč.41. č.2, s.155-178, ISSN 0323-0988.
 • Kopp, J. Integrované přístupy ke strategickému plánování měst - nové trendy péče o vodu. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč.Neuveden. č.4, s.21-29, ISSN 1805-3246.
 • Kopp, J.; Frajer, J.; Pavelková, R. Driving forces of the development of suburban landscape - a case study of the Sulkov location west of Pilsen. Quaestiones Geographicae, 2015, roč.34. č.3, s.51-64, ISSN 0137-477X.
 • Kopp, J. Strategické plánování udržitelného rozvoje velkoplošných chráněných území. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.4, s.58-66, ISSN 1805-0603.
 • Kopp, J. Geoparky - nová platforma regionálního marketingu. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.3, s.44-50, ISSN 1805-0603.
 • Novotná, M.; Preis, J.; Kopp, J.; Bartoš, M. Changes in Migration to Rural Regions in the Czech Republic: Position and Perspectives. Moravian Geographical Reports, 2013, roč.21. č.3, s.37-54, ISSN 1210-8812.
 • Kučerová, S.; Kopp, J.; Čechurová, M.; Kulhánek, M. Mezipředmětové vazby geografie/zeměpisu. Geografické rozhledy, 2013, roč.22. č.4, s.18-19, ISSN 1210-3004.
 • Kopp, J.; Kučerová, S. Vizuální prezentace principu skleníkového efektu atmosféry. Geografické rozhledy, 2012, roč.22. č.1, s.14-15, ISSN 1210-3004.
 • Kopp, J. Údolní niva jako místo terénní výuky. Geografické rozhledy, 2012, roč.21. č.5, s.16-17, ISSN 1210-3004.
 • Vacík, P.; Kopp, J. Porovnání školních meteorologických stanic Vantage Pro2TM a meteorologických stanic sítě ČHMÚ na základě měření na území města Plzně v letech 2009-2010. Arnica, 2012, roč.2. č.1-2, s.19-29, ISSN 1804-8366.
 • Kopp, J.; Beránková, L. Testování úrovně znalostí o změnách klimatu. Informace České geografické společnosti, 2012, roč.31. č.1, s.18-29, ISSN 1213-1075.
 • Novotná, M.; Kopp, J. Migrační trendy v regionu Šumava po roce 1990. Silva Gabreta, 2010, roč.16. č.3, s.187-206, ISSN 1211-7420.
 • Kopp, J. Klimatické klasifikace a regionalizace světa ve výuce. Geografické rozhledy, 2010, roč.20. č.1, s.12-15, ISSN 1210-3004.
 • Preis, J.; Kopp, J. HIV/AIDS epidemics and human development index at the beginning of the 21st century: case studies of Uganda and Estonia. Infekcijni chvoroby, 2010, roč.59. č.1, s.59-66, ISSN 1681-2727.
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Duben, J. Bytová výstavba v kontextu kvality životního prostředí v České republice v letech 1997-2007. Geografické informácie, 2009, roč.13. č.1, s.87-93, ISSN 1337-9453.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Krajinně-ekologické a environmentální změny na Plzeňsku v transformačním období. Geografické informácie 12, 2008, roč.12. č.1, s.16-23, ISSN 1337-9453.
 • Bartoš, M.; Kušová, D.; Těšitel, J.; Kopp, J.; Novotná, M. Amenity Migration in the Context of Landscape-Ecology Research. Journal of Landscape Ecology, 2008, roč.1. č.2, s.5-21, ISSN 1803-2427.
Kapitoly v knize
 • Kopp, J. Strategické výzvy v oblasti životního prostředí a dopravy. Strategické plánování obcí, mest a regionů. Vybrané problémy, výzvy a možnosti rešení, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015, s.149-164. ISBN 978-80-7552-263-4.
 • Kopp, J.; Holický, J. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die ökohydrologische Qualität der Fließgewässer. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.82-113. ISBN 978-80-261-0262-5.
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Matušková, A. Rezidenční suburbanizace v plzeňském městském regionu v krajinně-ekologickém kontextu. Sub urbs: krajina, sídla a lidé, Praha : Academia, 2013, s.150-174. ISBN 978-80-200-2226-4.
 • Dokoupil, J.; Kopp, J.; Preis, J. Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme., Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.237-255. ISBN 978-80-261-0262-5.
 • Kopp, J.; Dokoupil, J. Forschungsziele und -methodik. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme., Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.27-36. ISBN 978-80-261-0262-5.
 • Kopp, J. Ekohydrologické důsledky rozvoje příměstské krajiny v Česku. Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2012, s.157-175. ISBN 978-80-7414-481-3.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Die Lage der tschechisch-bayerischen Grenze an der europäischen Wasserscheide. Naturpotenzial und wasserwirtschaftliche Zusammenhänge. Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen, Regensburg : Stadtarchiv Regensburg, 2011, s.141-151. ISBN 978-3-935052-88-7.
 • Kopp, J. Neživá příroda. Život v česko-bavorském pohraničí : příroda, lidé, památky : vývoj po listopadu 1989, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.8-17. ISBN 978-80-261-0079-9.
 • Dokoupil, J.; Kopp, J. Shrnutí výsledků a závěry. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.148-160. ISBN 978-80-261-0089-8.
 • Kopp, J.; Holický, J. Vliv česko-bavorské hranice na ekohydrologickou kvalitu vodních toků. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.56-76. ISBN 978-80-261-0089-8.
 • Kopp, J.; Dokoupil, J. Cíle a metodika výzkumu. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.16-22. ISBN 978-80-261-0089-8.
 • Kopp, J. Vodní hospodářství. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008. s.742-744. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Kopp, J. Ohrožená území a ekologické zátěže. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008. s.184-187. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Kopp, J. Proměny krajiny. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008. s.197-202. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Evaluation of the landscape potential for amenity migration : theoretical analysis. Geography in Czechia and Slovakia, Brno : Masaryk University, 2008, s.53-57. ISBN 978-80-210-4600-9.
 • Kopp, J. Typy kulturních krajin. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008. s.22-24. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Kopp, J. Kvalita životního prostředí. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008. s.25-27. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Kopp, J. Hydrologie. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008. s.73-79. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Kopp, J. Nýřansko. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008. s.246-250. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Anderle, J.; Kopp, J.; Kumpera, J. Z dějin rybníkářství. Plzeňsko, Praha : Baset, 2008. s.422-424. ISBN 978-80-7340-100-9.
 • Kopp, J. Vodstvo. Geografie města Plzně, Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.65-71. ISBN 978-80-7043-558-8.
 • Kopp, J.; Roubal, Z. Změny přírodního prostředí. Geografie města Plzně, Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.81-93. ISBN 978-80-7043-558-8.
 • Kopp, J.; Roubal, Z. The Environmental Changes. The Geography of Plzeň, Plzeň : University of West Bohemia, 2007. s.81-93. ISBN 978-80-7043-583-0.
 • Kopp, J. Waters. The Geography of Plzeň, Plzeň : University of West Bohemia, 2007. s.65-71. ISBN 978-80-7043-583-0.
 • Mentlík, P.; Kopp, J. Kvalita přírodního prostředí jako předpoklad regionálního rozvoje. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.106-111. ISBN 80-7043-429-5.
 • Kopp, J. Hydrologická hodnocení ve vztahu k regionálnímu rozvoji. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.57-80. ISBN 80-7043-429-5.
Statě ve sborníku
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Frajer, J. Městská síť komunikací jako součást modro-zelené infrastruktury. In Rychlost s tichostí - veřejný prostor 21. století. Sborník přednášek a příspěvků.. Plzeň : BRENS EUROPE a.s., 2019, s.43-54. ISBN 978-80-7568-152-2.
 • Kopp, J.; Ježek, J. Experience of Czech cities with the implementation of ecohydrological management. In Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung. Graz : Institut für Geographie und Raumforschung, 2018, s.53-60. ISBN 978-3-9502276-7-3.
 • Hanuš, P.; Kopp, J.; ; Potenciál velkoplošných chráněných území pro jednodenní rekreaci obyvatel Plzně. In XXI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.522-529. ISBN 978-80-210-8969-3.
 • Kopp, J.; Frajer, J.; Raška, P.; Novotná, M.; Dolejš, M.; Veith, T. Ecohydrological parametrisation of the urban landscape in the process of planning the blue-green infrastructure (ICUD-0489). In Conference Proceedings - 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage. Praha : IWA/IAHR, 2017, s.1974-1977. ISBN neuvedeno.
 • Kopp, J.; Raška, P.; Novotná, M.; Dolejš, M.; Vysoudil, M.; Frajer, J. Tvorba katalogu mikrostruktur městské krajiny pro potřeby ekohydrologického managementu na příkladu Plzně a Ústí nad Labem. In Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2016, s.26-34. ISBN 978-80-7394-619-7.
 • Kopp, J.; Černík, L.; Ulip, M. Environmentální rizika a geografické vzdělávání. In Nové výzvy pro geografii. Brno : Masarykova univerzita, 2013, s.72-80. ISBN 978-80-210-6110-1.
 • Kopp, J. Přírodní rizika - příklady pro rozvoj matematického myšlení. In Sborník z konference Fénix 2012 Kvantitativní a ekonomická gramotnost na vysokých a středních školách. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012, s.131-137. ISBN 978-80-248-2671-4.
 • Kopp, J.; Novotná, M.; Kušová, D.; Bartoš, M. Krajinně-ekologické faktory amenitní migrace obyvatel na příkladu modelových venkovských krajin České republiky. In Problémy ochrany a využívania krajiny - teórie, metódy a aplikácie. Nitra : Združenie Biosféra, 2009, s.219-228. ISBN 978-80-968030-9-5.
 • Novotná, M.; Kopp, J. Amenity migration into rural areas. In Venkov je náš svět. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2008, s.442-455. ISBN 978-80-213-1851-9.
 • Kopp, J. Průřezová environmentální výchova: globální nebo regionální přístup?. In Environmentální výchova jako průřezové téma. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.19-26. ISBN 978-80-7043-757-5.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Výzkum postojů městského obyvatelstva k životu na venkově. In Geodny Liberec 2008. Liberec : Technická univerzita, 2008, s.1-7. ISBN 978-80-7372-443-6.
 • Nápravník, V.; Kopp, J. Projekt Příprava budoucích učitelů k integrované environmentální výchově. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Séria D, Vedy o výchove a vzdelávaní. Suplemmentum 2. Trnava : Trnavská univerzita, 2008. s.223-226. ISBN 978-80-8082-182-1.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Výzkum postojů městského obyvatelstva k životu na venkově. In Geodny Liberec 2008. Liberec : Technická univerzita, 2008. s.43-43. ISBN 978-80-7372-367-5.
 • Kopp, J. Využití GIS portálu města Plzně pro environmentální výchovu. In Alterantivní metody výuky 2008. Praha : Univerzita Karlova, 2008. s.23-23. ISBN 978-80-7041-454-5.
 • Novotná, M.; Kopp, J. Amenitní migrace - nový směr výzkumu v rurální geografii. In Geografické informácie 12. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008, s.298-308. ISBN 978-80-8094-541-1.
 • Kopp, J.; Novotná, M. Metodické přístupy k vymezení potenciálu krajiny pro amenitní migraci. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.175-181. ISBN 978-80-7043-658-5.
 • Kopp, J. Změny odtokového procesu v krajině - indikační a interpretační přístupy k výzkumu vývoje krajiny. In Miscellanea Geographica. 13. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.155-160. ISBN 978-80-7043-658-5.
 • Kopp, J. Vliv antropogenních změn na stabilitu fluviálních systémů. In Změny v krajině a povodňové riziko. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2007. s.143-151. ISBN 978-80-86561-87-5.
 • Kopp, J. Ekohydrologické aspekty krajinné struktury Plzeňské aglomerace. In Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s.74-74. ISBN 80-7040-879-0.
 • Kopp, J. Srovnávací studie zdrojnic Berounky ve vztahu k území města Plzně. In Miscellanea geographica. 12. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.35-46. ISBN 978-80-7043-589-2.
 • Kopp, J. Ekohydrologické aspekty krajinné struktury Plzeňské aglomerace. In Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006. s.410-417. ISBN 978-80-7040-986-2.
 • Kopp, J. Hydrografická analýza povodí s využitím GIS. In Hydrologické dni 2005. Bratislava : SHMÚ, 2005. s.164-172. ISBN 80-88907-53-5.
 • Kopp, J.; Kučera, T. Interakce cestovního ruchu a přírodního prostředí na ostrově Tenerife. In Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc : Univerzita Palackého. Katedra geografie Přírodovědecké fakulty, 2005. s.149-160. ISBN 80-244-1221-7.
 • Kopp, J. Případová studie ekohydrologického vlivu dálnice D5 na povodí Lučního potoka. In Miscellanea geographica Universitatis Bohemie Occidentalis. 11. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.149-157.
 • Kopp, J. Polarizace vývoje krajiny na periferii Plzeňské aglomerace. In Problémy periferních oblastí. Praha : Univerzita Karlova, 2005. s.92-99. ISBN 80-86561-21-6.
 • Kopp, J.; Volfová, V. Porovnání ekohydrologické kvality malých vodních toků v příměstské a zemědělské krajině povodí Lučního potoka. In Geografie a proměny poznání geografické reality. 2. svazek. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. s.428-433. ISBN 80-7042-788-4.
 • Kopp, J. Ecohydrological evaluation of the drainage area - Case study of the Luční potok drainage area. In 11th Magdeburg seminar on waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management. Leipzig : UFZ Centre for Environmnetal Research, 2004. s.248-249.
 • Kopp, J. Hodnocení ekohydrologické kvality koridorů malých vodních toků - případová studie Lučního a Zálužského potoka v povodí Radbuzy. In Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Sv. 216, Geografie - Geologie.Č. 9. Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. s.45-60. ISBN 80-7042-998-4.
 • Volfová, V.; Kopp, J. Algologický průzkum a hodnocení saprobity Lučního a Zálužského potoka v povodí Radbuzy. In Erica. 12. Plzeň : Západočeské muzeum, 2004. s.25-31. ISBN 80-7247-036-1.
 • Kopp, J. Analýza režimu podzemní vody a její využití pro odvození odtokového režimu. In 7. konferencia mladých meteorológov a klimatológov. 16. konferencia mladých hydrológov. 3. konferencia mladých vodohospodárov. Bratislava : Slovenský hydometeorologický ústav, 2004. s.[10] s.-. ISBN 80-88907-79-7.
 • Kopp, J. Impact of coal mining on the surface water retention changes - case study on the Luční brook catchment area. In Praga 2003. Praha : Consult, 2003. s.89-91. ISBN 80-902132-X.
 • Kopp, J. Povodňové riziko v povodí malých vodních toků na území Plzeňského kraje. In Fyzickogeografický sborník 1. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2003. s.135-141. ISBN 80-210-3284-7.
 • Kopp, J. Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí. In Geomorfologický sborník 2. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. s.107-114. ISBN 80-7082-946-X.
 • Kopp, J. Einfluss der Kohleförderung im Pilsener Becken auf Wasserflächenveränderungen. In Die Elbe - neue Horizonte des Flussgebietsmanagements. Stuttgart : B.G. Teubner, 2002. s.386-387.
Učební texty, skripta
 • Červený, P.; Kopp, J.; Rousová, M.; Prokopová-Machalová, P. Zeměpis 6 - příručka učitele. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2014. 112s. ISBN 978-80-7238-898-1.
 • Matušková, A.; Novotná, M.; Kopp, J.; Rousová, M.; Kaňka, L.; Dokoupil, J. Geografie Plzeňského kraje. Plzeň : Nakladatelství ZČU v Plzni, 2014. 113s. ISBN 978-80-261-0461-2.
 • Kopp, J.; Ježek, J. Udržitelný rozvoj měst a regionů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 144s. ISBN 978-80-261-0470-4.
 • Matušková, A.; Novotná, M.; Kopp, J.; Dokoupil, J.; Rousová, M. Geografie 2 socioekonomická část pro střední školy. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2014. 104s. ISBN 978-80-7235-545-7.
 • Červený, P.; Kopp, J.; Mentlík, P.; Rousová, M. Zeměpis 6. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2013. 136s. ISBN 978-80-7238-881-3.
 • Červený, P.; Dokoupil, J.; Kopp, J.; Matušková, A.; Mentlík, P. Zeměpis 6. Plzeň : Fraus, 2009. 124s. ISBN 978-80-7238-915-5.
 • Kopp, J. Nauka o krajině a životním prostředí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. 85s. ISBN 80-7043-311-6.
 • Kopp, J.; Suda, J. Vybrané kapitoly z fyzické geografie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 104s. ISBN 80-7043-257-8.
 • Červený, P.; Dokoupil, J.; Kopp, J.; Matušková, A.; Mentlík, P. Zeměpis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň : Fraus, 2003. 124s. ISBN 80-7238-209-8.
Odborné mapy
 • Novotná, M.; Kopp, J.; Frajer, J.; Hřebřinová, T. Návrh lokalizace ekohydrologických opatření na území města Plzně - Ekohydrologická kvalita toků a lokalizace problémových ploch. 2017.
 • Novotná, M.; Frajer, J.; Kopp, J.; Hřebřinová, T. Nepřímé vlastnosti ekohydrologických mikrostruktur města Plzně - Riziko znečištění odtékající vody a ekosystémové služby. 2017.
 • Novotná, M.; Frajer, J.; Kopp, J.; Hřebřinová, T. Ekohydrologická zonace a mikrostruktury města Plzně - Koeficient odtoku, infiltrace a evapotranspirace. 2017.