Fotografie

RNDr. Jan KOPP, Ph.D.

tajemník katedry geografie
vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen Akademického senátu FEK
náhradník disciplinární komise FEK

e-mail kopp@kge.zcu.cz
telefon  377633065
konzultační/úřední hodiny  Út 9:00 - 11:00, telefonicky, skype: koppjan1
Čt 9:00 - 11:00, telefonicky, skype: koppjan1
kancelář  UK 525

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EEG Environmentální ekonomická geografie
EXKM Exkurze z krajinného managementu
FG1 Fyzická geografie 1
FGK Fyzická geografie světa
GO Geografie ostrovů
GPK Geografie Plzeňského kraje
SRGV2 Samostatná terénní praxe 2
UGE Úvod do studia geografie
URZ Udržitelný rozvoj území
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech