Ing. Veronika KOMOROUSOVÁ

Fotografie vyučující katedry financí a účetnictví
externí doktorandka katedry financí a účetnictví
 
e-mail vkomoro@kfu.zcu.cz
telefon  377633221
konzultační/úřední hodiny  Čt 9:00 - 10:00, UK506, Ve zkouškovém období po předchozí domluvě přes Google MEET
kancelář  UK506

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
  • Komorousová, V.; Dvořáková, L. Změny v úlohách controllingu související s využíváním ERP systému v podmínkách českých podniků. Systémová integrace, 2013, roč.20. č.4, s.70-80, ISSN 1210-9479.
Statě ve sborníku
  • Komorousová, V.; Hinke, J. Efficiency Comparison of Municipal Public Transport in the Selected Cities of the Czech Republic. In HRADEC ECONOMIC DAYS. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2021, s.328-337. ISBN 2464-6059978-80-7435-822-7.
  • Komorousová, V.; Hinke, J. KOMPARACE VYBRANÝCH ENTIT DOPRAVY ČR JAKO PŘEDPOKLADU BUDOVÁNÍ INTELIGENTNÍCH SÍTÍ PRO PRŮMYSL 4.0 A SPOLEČNOST 4.0. In TRENDY V PODNIKÁNÍ 2020 sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s.1-9. ISBN 978-80-261-0971-6.
  • Komorousová, V.; Hinke, J. Sustainability of passenger transport as a precondition for fulfilling the 4.0 company concept - analysis of trends in the Czech Republic. In Innovative Economic Symposium 2020 - Stable Development in Unstable World. 2020. ISBN 978-2-7598-9113-9.
  • Komorousová, V. Implementation of ERP system and its effects on modern management accounting. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.514-521. ISBN 2048-9021978-1-908272-75-1.
  • Komorousová, V. Implementation of ERP system and its effects on modern management accounting. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.514-521. ISBN 978-1-908272-76-8.
  • Komorousová, V.; Dvořáková, L. Procesní řízení nákladů v teorii a praxi. In Trendy v podnikání 2011. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-7. ISBN 978-80-261-0051-5.