Ing. Lenka HOLUBOVÁ

Fotografie externí spolupracovnice katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail lenkacechurova@yahoo.com
konzultační/úřední hodiny  Konzultace e-mailem (lenkacechurova@yahoo.com) nebo po domluvě skype.

Odborný životopis

Vzdělání

2011-dosud ZČU v Plzni, fakulta ekonomická - doktorské studium, interní doktorandka katedry KMO, Téma disertační práce: Možnosti využití managementu portfolia projektů pro dosažení konkurenční výhody u firem působících ve službách
2009-2011 ZČU v Plzni, fakulta ekonomická - navazující studium, obor Management podniku
2006-2009 ZČU v Plzni, fakulta ekonomická - bakalářské studium, obor Management obchodních činnností
1998-2006 Gymnázium Luďka Pika, Plzeň