doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
člen vědecké rady
člen oborové rady
 
e-mail leger@fek.zcu.cz
telefon  377633312
konzultační/úřední hodiny  Čt 11:00 - 11:45, UK518, Konzultace dále již jen dle dohody
kancelář  UK 518

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DS Diplomový seminář
KK Komerční komunikace
KMO/VM Výzkumné metody pro ekonomy
KPS/SMG Školský management
MINT Marketing na internetu
SBP Seminář k bakalářské práci
TOJ Trénink obchodního jednání
VT Výzkum trhu