Ekonomika a management

Zpět
erg

Popis programu

Cílem tohoto programu je jediné - během čtyř let vychovat špičkově vzdělané a tvůrčí odborníky schopné vědecké práce při řešení úkolů v oblasti teorie i při praktických aplikacích v oboru Ekonomika a management. Studenti si díky němu osvojí metody výzkumné práce a naučí se své výsledky publikovat a obhájit ve vědecké diskuzi.

Studium v anglickém jazyce je zpoplatněno.

Co se naučím?

V počáteční etapě student skládá předepsané zkoušky a současně zpracovává podklady pro zadané téma disertační práce, zakončuje ji státní doktorskou zkouškou. Druhá etapa se zaměřuje na vlastní vědeckou činnost koordinovanou školitelem. Tato etapa musí mít výstupy v úspěšné publikační činnosti a končí vypracováním a obhajobou disertační práce.

Jak se uplatním?

Můžete být pedagogem na vysokých školách ekonomického i technického zaměření, odborným a řídicím pracovníkem institucí pro výzkum a vývoj, expertem v renomovaných poradenských a konzultačních firmách či v odděleních pro výzkumnou a analytickou činnost středních a velkých podniků.