Projektové a procesní řízení

Zpět
erg

Popis programu

Chcete najít uplatnění ve vrcholovém manažerském prostředí ziskových organizací i veřejného sektoru, v národním i globálním prostoru? Zvolte tento navazující studijní program, pronikněte do podnikové ekonomiky a projektového, znalostního a personálního managementu více a získejte titul Ing. Připravíte se i na navazující doktorský program.

Co se naučím?

V rámci studia se student seznámí s pokročilými technikami řízení projektů (včetně řízení programů a portfolií) a metodami zaměřenými na problematiku procesů, které mu umožní provádět jejich modelování, analýzu, optimalizaci a následné řízení. Řídící a organizační kompetence se opírají o předměty zaměřené na personální řízení, manažerské techniky a podnikovou kulturu. Znalosti z oblasti strategického řízení a managementu inovací a znalostí přispějí k samostatnosti při rozhodování a připravenosti převzít osobní zodpovědnost při spoluúčasti na řízení podniku.

Jak se uplatním?

Absolvent = budoucí odborník pro samostatnou tvůrčí činnost projektového manažera. Je schopen samostatně formulovat rámce projektů, řídit programy a portfolia projektů , komunikovat s managementem podniků, zvládat technickou i obchodní problematiku projektů, řešit zadané úkoly. Absolvent má znalosti z oblasti ekonomických prognóz, strategického, taktického i operativního řízení.