Informační management

Zpět
erg

Popis programu

Vše, co jste se naučili během bakalářského studijního programu Informační management, můžete tímto navazujícím studiem podtrhnout a prohloubit. Kromě možnosti nástupu do atraktivní praxe vás program připraví rovněž ke studiu stejně zaměřeného oboru v doktorském studijním programu.

Co se naučím?

Obor tvoří bloky teoretických předmětů z oblastí ekonomie, matematika, softwarové inženýrství, management či finance. Zároveň obsahuje blok volitelných odborných předmětů v cizím jazyce a do studijního plánu je zařazena předdiplomní praxe. Výsledek? Získáte široké znalosti a budete se orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky.

Jak se uplatním?

Absolvent = budoucí odborník pro samostatnou tvůrčí činnost projektového manažera. Je schopen samostatně formulovat rámce projektů, řídit programy a portfolia projektů , komunikovat s managementem podniků, zvládat technickou i obchodní problematiku projektů, řešit zadané úkoly. Absolvent má znalosti z oblasti ekonomických prognóz, strategického, taktického i operativního řízení.