Podniková ekonomika a management

Zpět
erg

Popis programu

Navazující program přinese absolventům titul Ing., prohloubení znalostí a ještě lepší vyhlídky na uplatnění v praxi. Po absolvování lze nastoupit rovnou do zaměstnání nebo se rozhodnout pro studium doktorského studijního programu ve stejném oboru.

Co se naučím?

Bloky teoretických předmětů prohloubí vaše znalosti z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu a financí. Doplní je povinně volitelné odborné předměty v angličtině nebo němčině a předměty zaměřené na využití teoretických poznatků v praxi.

Jak se uplatním?

Uplatníte se jako ekonomové či manažeři schopní řešit i složitější nestandardní situace vrcholové řídicí podnikatelské sféry - manažeři v podnicích a institucích z oblasti výroby a služeb, manažeři v neziskových organizacích nebo třeba specialisté pro podnikové řízení.