Projektové řízení

Zpět
erg

Popis programu

Po tříletém studiu tohoto oboru se stanete kompetentním budoucím manažerem. Naučíte se řešit problémy týkající se problematiky spojené s plánováním, řízením, financováním a kontrolou projektů. Studium vás připraví na navazující magisterský program, ale můžete rovnou také nastoupit do praxe - neztratíte se v týmu ani v pozici, ve které se budete muset spolehnout především sami na sebe.

Co se naučím?

Teoreticky i prakticky se zorientujete v základních otázkách tržní ekonomiky a budete schopni se aktivně podílet na řízení podnikatelských, případně hospodářských či správních subjektů se zaměřením na projektovou činnost. Základní teoretické předměty jsou dále rozvinuty řadou profilujících předmětů, jako je projektový management, finanční výkaznictví a rozpočtování projektů, podnikové informační systémy či průmyslové inženýrství. Získáte dovednosti v oblasti práce s ICT a jazykovou průpravu pro plynulou komunikaci v jednom světovém jazyce.

Jak se uplatním?

Jak vypadá absolvent tohoto oboru? Je připraven pro výkon odborných ekonomických a manažerských funkcí na nižším a středním stupni řízení v podnikatelských a neziskových organizacích tak, aby byl schopen řešit především praktické problémy v ekonomické praxi spojené s plánováním a řízením projektů. Orientuje se v základních otázkách tržní ekonomiky a aktivně se podílí na řízení podnikatelských subjektů, neziskových a dalších organizací, zejména v jejich útvarech zaměřených na projektovou činnost. Získá také pokročilé znalosti a dovednosti v oblasti projektového řízení a naučí se používat SW na podporu řízení projektů tak, že je připraven pro kompetentní činnost v plánování a řízení projektů.