Certifikátový program Daňový specialista

garant:
  doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz https://www.fek.zcu.cz/ds
koordinátorka:
  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.
pahejdu@kfu.zcu.cz

Aktuálně

Charakteristika

Čtyřsemestrální akreditovaný kurz Fakulty ekonomické ZČU a přední české poradenské společnosti Moore Stephens s cílem získat certifikát pro působení daňového specialisty. Po absolvování je možné nastartovat kariéru daňového poradce – specialisty s uplatněním na pozicích u poradenských společností a v ekonomických úsecích firem. Kurz je určen pro studenty navazujícího magisterského studia.
Jako školitelé budou působit přední čeští odborníci z Moore Stephens, přední české osobnosti daňové scény i vyučující katedry financí a účetnictví FEK.
Kurz bude zakončen ústní závěrečnou zkouškou před odbornou komisí.

Přihlašování
Termín pro přihlašování ke studiu se zahájením v ZS 2019/2020: 15. 9. 2019.

Přihlašování prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře zde.

Počet studentů na programu je omezen. O výběru studentů rozhodují garantka a koordinátorka programu.


Informace o studiu
Studenti si při zápisu zapíší potřebné předměty podle příslušných semestrů.
Výuka bude probíhat blokově. Konkrétní termíny studenti obdrží před začátkem semestru.

S případnými dotazy se obracejte na Ing. Pavlínu Hejdukovou, Ph.D. prostřednictvím emailové adresy: pahejdu@kfu.zcu.cz

Dokumenty ke stažení a odkazy