Centrum celoživotního vzdělávání

O nás

Celoživotní vzdělávání má význam na zvyšování úrovně vzdělanosti České Republiky, a proto má v České republice dlouholetou tradici. Cílem je nabídnout zájemcům alternativu k řádnému studiu a možnosti pro další vzdělávání. Je tedy určeno pro ty, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání anebo hledají nové uplatnění na trhu práce.

Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV)

Centrum celoživotního vzdělávání při Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (CECEV) bylo zřízeno r. 1995 pro zajišťování a organizování studijních programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Při své činnosti spolupracuje s partnery v regionu. Pro svoji činnost využívá především výukových prostor v Chebu a v Plzni.

CECEV poskytuje možnost celoživotního vzdělávání v oblastech, které jsou na fakultě vyučovány. Ve všech formách celoživotního vzdělávání musejí jeho účastnici, případně jejich zaměstnavatelé, za studium platit. Celoživotní vzdělávání se organizuje jak v kombinovaných, tak i prezenčních formách. Činnost CECEV tvoří organizování a zabezpečování studijních programů v kombinované formě studia, realizace vzdělávacích kurzů pro studenty i pro veřejnost, další vzdělávání v podnicích a účast ve vzdělávacích projektech různých nositelů.

Personální obsazení

Dokumenty a důležité odkazy


Kontakt

Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV)

Hradební 22, 35011 Cheb

Telefon: 377633513