Centrum celoživotního vzdělávání

O nás

Celoživotní vzdělávání má význam na zvyšování úrovně vzdělanosti České Republiky, a proto má v České republice dlouholetou tradici. Cílem je nabídnout zájemcům alternativu k řádnému studiu a možnosti pro další vzdělávání. Je tedy určeno pro ty, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání anebo hledají nové uplatnění na trhu práce.

Centrum celoživotního vzdělávání (CECEV)

Centrum celoživotního vzdělávání při Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (CECEV) bylo zřízeno r. 1995 pro zajišťování a organizování studijních programů celoživotního vzdělávání (CŽV). Při své činnosti spolupracuje s partnery v regionu, např. Městem Cheb, Městem Aš , Okresní hospodářskou komorou Cheb, vzdělávacími zařízeními. Pro svoji činnost využívá především výukových prostor v Chebu a v Plzni.

CECEV poskytuje možnost celoživotního vzdělávání ve studijních programech oborů a předmětů, jimž se na fakultě vyučuje. Ve všech formách celoživotního vzdělávání musejí jeho účastnici, případně jejich zaměstnavatelé, za studium platit. Celoživotní vzdělávání se organizuje jak v kombinovaných, tak i prezenčních formách. Rozhodující část činnosti CECEV tvoří organizování a zabezpečování studijních programů ucelených bloků předmětů a servis studentům kombinované formy studia. Kromě toho zajišťuje fungování Univerzity třetího věku v Chebu a v Aši, vzdělávací (jazykové, matematické a další) kurzy pro studenty i pro veřejnost, další vzdělávání v podnicích a účastní se vzdělávacích projektů.

Ucelené bloky předmětů
Hlavní výhody tohoto typu studia v rámci CŽV:

  • předměty prvního ročníku lze studovat až dva roky (dle individuálního plánu)

  • poplatek na úhradu nákladů spojených se studiem platí pouze jednou

  • ke studiu se mohou přihlásit také uchazeči, kteří nebyli přijati k řádnému vysokoškolskému studiu

Tyto ucelené bloky předmětů se studují kombinovanou formou studia (prezenční výuka probíhá pouze o několika pátcích, nebo sobotách během semestru, zbytek je nahrazen samostudiem s podporou moderních výukových prostředků) - Průvodce pro kombinovanou formu a CŽV.

Univerzita třetího věku

Vzdělávací aktivity na míru pro firmy a veřejnou správu

Personální obsazení