Aktuality

05.06.2020
Povinný předzápis předmětů do akademického roku 2020/2021 probíhá od 8. 6. do 31. 8. 2020. Portál ZČU -> Moje studium -> Předzápis (Grafický předzápis) Důležité term...    >>>

15.06.2020
Srdečně Vás zveme na 7. ročník mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání. Konference se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2020 v Plzni v konferenčních pros...    >>>

12.06.2020
Západočeská pobočka České geografické společnosti (ČGS) ve spolupráci s katedrou geografie Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni pořádá Výroční konferenci České ge...    >>>

10.03.2020 <<<
Aktualizováno dne 10.7.2020, 09:00

-----10. 7. 2020-----

Aktuálně jsou zrušena všechna fakultní nařízení týkající se opatření týkající se koronaviru. V platnosti zůstává směrnice rektora 24R-2020 ve znění Dodatku č. 4, kterou naleznete ke stažení níže.

-----4. 6. 2020-----

Pokyn děkanky upravující pravidla pro přítomnost studentů v prostorách FEK ZČU byl aktualizován pod č. 2DP/2020.

Promoce se neuskuteční v plánovaném termínu na přelomu června a července 2020. V současné době je řešena možnost jejich konání na přelomu září a října 2020, ale finální rozhodnutí ještě není k dispozici.


-----26. 5. 2020-----

Nově byl na úrovni ZČU vydán souhrn dočasných mimořádných opatření (Směrnice č. 24R/2020 - níže ke stažení).


-----25. 4. 2020-----

Nově bylo vydáno druhé Rozhodnutí děkanky FEK týkající se opatření spojených s koronavirovou situací.

Zmíněné rozhodnutí děkanky FEK obsahuje:
- informaci o tom, že garant předmětu může rozhodnout o konání distanční formy zkoušení/zápočtování (během dneška by tuto informaci měli mít studenti všech předmětů zařazených do posledních ročníků studia, u ostatních předmětů mají garanti prostor pro rozhodnutí do poloviny května,)
- úpravu harmonogramu státních zkoušek,
- úpravu termínů pro zadávání témat bakalářských a diplomových prací.

Během pondělka budou na stránkách kateder vyvěšeny návody pro odevzdávání a zadávání bakalářských a diplomových prací.

Průběh zkouškového období na ZČU: Je pravděpodobné, že zkouškové období bude probíhat v červenci i srpnu. Na FEK ale plánujeme poskytnout pracovníkům prostor pro čerpání dovolené, pokud to situace dovolí. Bude záviset i na průběhu zkoušení.

Aktuální nařízení vlády povoluje od nadcházejícího pondělí osobní konzultace pro skupiny max. 5 osob u všech ročníků studia. Vnímáme to jako možnost pro konzultace, ale stále preferujeme distanční formu konzultací. Na osobní konzultace neexistuje nárok. Pokud se však s pracovníkem fakulty domluvíte na konzultacích, je třeba splnit následující podmínky – podrobněji viz zmíněný Pokyn (ke stažení také níže):
- jste bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
- u vstupu do zkušební místnosti provedete dezinfekci rukou,
- nemáte v daném čase nařízeno karanténní opatření,
- poskytnete písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
- používáte ochranu horních cest dýchacích (roušku).

Tato nařízení nám však postupně umožní pořádat v omezené podobě zkouškové termíny apod. Sledujte informace svých vyučujících.

Postupně budou také v Portálu vypisovány zápočtové a zkouškové termíny. Prosím pozorně prostudujte poznámku u termínů. Naprostá většina z nich proběhne distančně! Bohužel prozatím v systému musí být zadána i fyzická místnost. Je opravdu třeba pozorně a pečlivě sledovat informace v e-mailech!

Prosíme, vydržte vždy několik dní po oznámení vlády či ministerstev, než se nás začnete dotazovat. Musíme sami rozhodnutí zanalyzovat, promítnout je do vnitřních pravidel a procesů. Na fakultě vždy čekáme na pokyny vedení univerzity a to zase často čeká na doporučení ministerstev. V médiích jsou často informace prezentovány ve zkratce.


-----20. 4. 2020-----

Univerzitní knihovna ode dneška umožňuje vypůjčení knih pro studenty posledních ročnků (nejprve se obejdná e-mailem a následně vyzvedne) - více na stránkách knihovny.

-----15. 4. 2020-----

V souvislosti s plánovaným umožněním individuálních konzultací pro studenty posledních ročníků studia (viz Rozhodnutí vlády ČR) ještě na ZČU nebyla vydána příslušná interní pravidla. Až do vydání dalšího rozhodnutí rektora ZČU, stále není možné individuální konzultace a další aktivity realizovat. (15.4.2020)

Termíny pro odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám (SZZ) jsou níže uvedeným rozhodnutím posunuty do 11. 5. 2020 (doplněno na základě otázek studentů).

Bylo vydáno Rozhodnutí děkanky FEK ZČU č. 1DR/2020, které upravuje termíny a způsob odevzdání kvalifikačních prací, zadávání témat kvalifikačních prací, zasílání podkladů spojených s příjímacím řízením a oběh dokumentů.
Pro aktuální informace sledujte stránky FEK a specializovanou webovou stránku ZČU – www.zcu.cz/covid19. Na webové stránce ZČU jsou k dispozici odkazy na rozhodnutí pana rektora, a především odpovědi na nejčastější otázky, které jsou aktualizovány dle vývoje situace.

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020 se od středy 11. 3. 2020 až do odvolání zakazuje osobní přítomnost studentů na studiu na ZČU. Platí pro prezenční i kombinovanou formu.

Opatření se týká přednášek, cvičení, seminářů, zkouškových termínů i konzultačních hodin.

Výuka bude dočasně probíhat v náhradním režimu dle pokynů jednotlivých vyučujících (viz Courseware ZČU a e-learningové systémy Unifor a Moodle). Konzultace budou probíhat dálkově (např. e-mail, telefon).

Informace o provozu studijního oddělení naleznete v samostatné aktualitě.

Níže naleznete Rozhodnutí rektora č. 17R/2020, které se týká situace na kolejích - výše "kolejného".
pdf.gif24R-2020-D4-UZ-Souhrn-docasnych-mimoradnych-opatreni.pdf