Kurz celoživotního vzdělávání pro začínající podnikatele – zimní semestr 2023/24

Kurz je určen začínajícím podnikatelům, mladým firmám, studujícím a absolventům vysokých škol (včetně registrovaných na úřadu práce) se zájmem o rozvoj svého podnikání, sociálního podnikání, nebo o realizaci vlastního nekomerčního – avšak ekonomicky udržitelného – projektu (např. v oblasti kultury, vzdělávání nebo sociálních služeb).

V rámci kurzu máte příležitost učit se na konkrétním projektu, kterým se aktuálně zabýváte (nebo který plánujete), a tím jej posunout dále. Naučíte se nový přístup, který vede k vývoji inovativních a funkčních řešení pro Vaše zákazníky i pro Vás – např. pro zlepšování funkčnosti a efektivity interních procesů ve firmě či organizaci a pro navrhování obchodních modelů.

Po absolvování získáte certifikát o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání vydaný Západočeskou univerzitou.

Kurz zahrnuje 5 na sebe navazujících workshopů, které budou probíhat v Chebu na Fakultě ekonomické v období od 29. 11. 2023 do 6. 2. 2024.

Registrace do kurzu je možná do 24.11.2023 pod tímto odkazem.

Kapacita je omezená na 15 posluchačů.

Tento běh kurzu je bezplatný díky finanční podpoře Národním plánem obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022–2024, reg. č. NPO_ZČU_MSMT-16584/2022