Informační schůzka k termínům zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Vážení studující,

přiblížily se termíny zadávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací.
V pondělí, 27. 3. zrealizuji dvě online informační setkání na odkazu https://cesnet.zoom.us/my/jantluchor.

16:30 - Informační schůzka k výběru a zadávání bakalářských a diplomových prací (typicky pro studenty druhého ročníku bc. a prvního ročníku nmgr. studia)
17:45 - Informační schůzka k odevzdávání (včetně formálních náležitostí) bakalářských a diplomových prací, průběhu poslední etapy studia, státním zkouškám atd. (pro studenty s blížícím se koncem studia)

V případě, že se nemůžete připojit online, infoschůzek se můžete v daném čase zúčastnit také fyzicky v posluchárně UP 115 (Univerzitní 22).

Materiály využité na schůzkách budou k dispozici ke stažení na stránce s důležitými dokumenty pro studenty, některé pak zpřesňují garantující katedry na svých stránkách.S pozdravem

Jan Tlučhoř
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti