Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty Inter-23


Proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na studijní pobyty Inter-23 (Free Movers) pro výjezdy v kalendářním roce 2023.
Podrobnosti k přihlášení naleznete níže ke stažení v příloze pdf pod tímto textem. Více informací také na webu www.mobility.fek.zcu.cz.
Termín odevzdání podkladů k výběrovému řízení: 5. 4. 2023 do 12:00. Přihlášky podávejte elektronicky přes Portál ZČU (sekce Moje studium -> ECTS výjezdy -> Nabídka výjezdů).
Zaškrtněte "Pouze nabídky s neukončeným přihlašováním"
- Pro výjezdy v LS 2023 zvolte akademický rok 2022/23 a vyberte "FEK - 3.kolo INTER 23 (LS 2023) - libovolná univerzita"
- Pro výjezdy v ZS 2023 zvolte akademický rok 2023/24 a vyberte "FEK - 3.kolo INTER 23 (ZS 2023) - libovolná univerzita"

Výběrové řízení se koná 11. 4. 2023 v UL 406 (čas bude upřesněn).
Kontakt pro více informací: Mgr. Ivana Kutáčová, e-mail: ikutacov@fek.zcu.cz, tel: +420 377 633 409.

pdf.gifOznámení výběrového řízení INTER-23_3. kolo_vyjezdy 2023.pdf