Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty Inter-24 - přihlášky do 28.3.2024!

Proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na studijní pobyty Inter-24 (Free Movers) pro výjezdy v kalendářním roce 2024.
Podrobnosti k přihlášení naleznete níže ke stažení v příloze pod tímto textem. Více informací také na webu www.mobility.fek.zcu.cz.

Termín odevzdání podkladů k výběrovému řízení: 28. 3. 2024 do 12:00. Přihlášky podávejte elektronicky přes Portál ZČU (sekce Moje studium -> ECTS výjezdy -> Nabídka výjezdů).
- Zaškrtněte "Pouze nabídky s neukončeným přihlašováním"

Výběrové řízení se koná 2. 4. 2024 od 14:00 v UL 406 (čas a místnost se mohou změnit).
Kontakt pro více informací: Mgr. Ivana Horaisová, e-mail: ihoraiso@fek.zcu.cz, tel: +420 377 633 409.

pdf.gifOznámení výběrového řízení INTER-24_3. kolo_vyjezdy 2024.pdf