Pokyny pro vyplnění e-přihlášky - Doktorské studium v češtině

Vyhláška č. 8DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025

Termín podání přihlášky:31. 5. 2024
Termín pro zaplacení poplatku:31. 5. 2024

Pokyny k nahrání dokumentů do e-přihlášky:


Typ přílohyMezní termín pro nahráníPovinnáNázev přílohyVyhláška
Životopis31. 5. 2024ANOStrukturovaný odborný životopisčl. 3
Obecná31. 5. 2024ANOSeznam dosavadních výsledků odborné činnosti (publikovaných prací či jiných odborných aktivit), název diplomové práce a případně posudky na tyto prácečl. 3
Obecná31. 5. 2024ANORámcové téma disertační prácečl. 3
Motivační dopis31. 5. 2024ANOStručné zdůvodnění přihlášky ke studiu (motivy ke studiu v DSP)čl. 3
Obecná30. 6. 2024ANOSken vysokoškolského diplomu nebo potvrzení fakulty/vysoké školy o absolvování studijního programu s uvedením termínu plánované promocečl. 3 a čl. 7
Obecná30. 6. 2024ANO - pro cizinceSken dokladu o znalosti českého jazyka na úrovni B2čl. 7
Obecná30. 6. 2024ANO - pro uchazeče s diplomem ze zahraničí*Sken dokladu o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v ČR (nostrifikaci)čl. 7


* Je možné také využít Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení na FEK ZČU (čl. 7). V takovém případě musí doručit příslušné dokumenty do 15. 6. 2024 na Studijní oddělení FEK. Jedná se o Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělávání a formulář Potvrzení příslušného zahraničního orgánu.

Veškeré přílohy je třeba nahrát ve formátu *.pdf. Vložte vždy k jednomu názvu přílohy jeden soubor (tj. spojte více listů do jednoho souboru).

Přílohy v jiném jazyce než českém, slovenském a anglickém je třeba doplnit úředně ověřenými překlady.

V případě dotazů nás kontaktujte na: fek@service.zcu.cz