Pokyny pro vyplnění e-přihlášky - bakalářské studium


Vyhláška (2022) č. 9DV/2022 - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024

Termín podání přihlášky:15. 4. 2023
Termín pro zaplacení poplatku:15. 4. 2023

Pokyny k nahrání dokumentů do e-přihlášky:


Typ přílohyMezní termín pro nahráníPovinnáNázev přílohyVyhláška
Vysvědčení15. 4. 2023ANOSken katalogového listu nebo vysvědčení z předposledního a prvního pololetí posledního ročníku SŠčl. 5
Obecná15. 4. 2023NESken dokladu/dokladů o absolvování příslušné standardizované jazykové zkoušky na úrovni B2čl. 5
Obecná15. 4. 2023NESken dokladu/dokladů o účasti v krajském či vyšším kole olympiád a soutěžíčl. 5
Maturitní vysvědčení15. 6. 2023ANOSken maturitního vysvědčení nebo nostrifikačního osvědečení*čl. 6
Obecná15. 6. 2023NESken dokladů o absolvování předmětů v rámci celoživotního vzdělávání (nahrajte pouze pokud se nejedná o CŽV na FEK ZČU)čl. 5
Obecná15. 6. 2023NESken dokladů o výsledcích Národní srovnávací zkoušky SCIO (nahrajte pouze, pokud jste nedopatřením nezatrhl(a) souhlas se zasláním jejího výsledku na naši fakultu)čl. 5
Obecná15. 6. 2023ANO - pro cizinceSken dokladu o znalosti českého jazyka na úrovni B2čl. 6


* Je možné také využít Posouzení zahraničního středoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení na FEK ZČU (čl. 6a). V takovém případě musí doručit příslušné dokumenty do 15. 6. 2023 na Studijní oddělení FEK. Jedná se o Doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělávání a formulář Potvrzení příslušného zahraničního orgánu.

Veškeré přílohy je třeba nahrát ve formátu *.pdf. Vložte vždy k jednomu názvu přílohy jeden soubor (tj. spojte více listů do jednoho souboru).

Přílohy v jiném jazyce než českém, slovenském a anglickém je třeba doplnit úředně ověřenými překlady.

V případě dotazů nás kontaktujte na: fek@service.zcu.cz