Představení Atlasu rozvoje venkova


V rámci Dnů geografie 2021 proběhne ve středu 24. 11. 2021 od 9.20 stručné představení Atlasu rozvoje venkova a jeho doprovodné publikace Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí. Akce se bude konat vedle prezenčního setkání v zasedací místnosti Katedry geografie UK-517 (Univerzitní 22, Plzeň) také formou online "telemostu" mezi Západočeskou a Ostravskou univerzitou. K online schůzce na Google Meet (https://meet.google.com/xry-jkwy-qcs) se mohou připojit i další zájemci. Online účast přislíbil Luděk Krtička z Ostravské univerzity, hlavní autor a organizátor tvorby Atlasu rozvoje venkova. Vedle stručného představení atlasu a doprovodné publikace, které vyšly právě letošní rok, bude prostor pro volnou diskusi a případné informace o vybraných dílčích tématech podle zájmu a přítomnosti autorů příslušných map či kapitol.Všichni jste srdečně zváni k prezenční či online účasti.