Září 2021 - SZZ a opravný termín obhajoby


SZZ a obhajoby KP se budou konat 6. a 7.9.2021 Plzeň a 10.9.2021 Cheb.
Přihlášky a kvalifikační práce je nutné zaslat do 23.8.2021.
Přihlášky (a vygenerované údaje k VŠKP) zasílejte na sekretariát KMO - kurucova@kmo.zcu.cz