Informace k přípravě podkladů pro zadání BP v ak. roce 2021/2022


Návod na přípravu podkladů k zadání BP - určeno pro studenty, kteří budou BP zpracovávat v akademickém roce 2021/2022:
pdf.gifFEK-2021-navod-kvalifikacni-prace-studenti.pdf