Novoroční pozdrav děkanky doc. Michaely Krechovské


Novoroční pozdrav děkanky FEK doc. Ing. Michaely Krechovské, Ph.D. najdete na našem YouTube kanále.

Fakulta ekonomická zaznamenala v roce 2020 řadu významných úspěchů. I v tomto náročném období jsme dokázali, že jsme společně schopni jít dál a dosahovat kvalitních výsledků.
Všem studentům patří velké díky za jejich píli a zodpovědný přístup ke studiu ve zcela nových podmínkách. Našim zaměstnancům, partnerům a přátelům děkujeme za přízeň, spolupráci a za vše, čím přispěli k rozvoji Fakulty ekonomické.

Ať se Vám všem v roce 2021 daří!