Informace určená studentům posledního ročníku: dokončení studia v únoru 2021 – postup odevzdání kvalifikačních prací


V příloze naleznete potřebné informace a termíny týkající se odevzdání el. verze BP a odevzdání BP v tištěné verzi. Katedra stanovila termín SZZ na 2. 2. 2021.
pdf.gifFEK-Odevzdani-kvalifikacni-prace-2020-12-14.pdf