Informace studentům - výuka doc. Matuškové


Výuka doc. PaedDr. A. Matuškové, CSc. bude probíhat do odvolání pouze distanční formou. Studenti budou dostávat informace a materiály ke studiu postupně prostřednictvím hromadných mailů a na stránkách příslušných předmětů v Courseware. Možnost konzultací je průběžná podle potřeby mailem, telefonem na čísle 377633062 nebo po předběžné domluvě.