Dny otevřených dveří - 1. 2. 2023 (Plzeň) a 2. 2. 2023 (Cheb)


Dny otevřených dveří se uskuteční 1. 2. 2023 v Plzni a 2. 2. 2023 v Chebu. Opět je pro Vás připraven pestrý interaktivní program!

PLZEŇ - 1. 2. 2023 - posluchárna EP 130, Univerzitní 26
10:00 Informace pro zájemce o bakalářské studijní programy (1. blok)
12:00 Informace pro zájemce o navazující magisterské studijní programy
13:30 Informace pro zájemce o bakalářské studijní programy (2. blok)

CHEB - 2. 2. 2023 - posluchárna CD 254, Hradební 22
10:00 Informace pro zájemce o bakalářské studijní programy

Kromě podrobností ke studijním programům se dozvíte, jaké je uplatnění našich absolventů v praxi a jaké další možnosti fakulta studentům nabízí (např. studium v zahraničí, programy dvojího diplomu či odborné certifikace). Těšit se můžete také na prohlídku kampusu ZČU nebo na neformální setkání se současnými studenty, absolventy a vyučujícími.

Sledujte tyto webové stránky a také fakultní Facebook, skupinu Uchazeči FEK ZČU, Instagram a YouTube, kde je k dispozici záznam z minulých Dnů otevřených dveří!

Podrobnosti o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 naleznete na fek.zcu.cz/uchazec.

Informace, které by Vám neměly uniknout

Videa o studijních programech
O Fakultě ekonomické v rozhovoru s proděkanem Jiřím Preisem
Nejčastější otázky o studiu v Chebu zodpověděl proděkan Jan Tlučhoř
Jaké je uplatnění našich absolventů v praxi (poslechněte si některé příběhy absolventů FEK)
Nabídka studia v zahraničí (s FEK po světě) - podrobnosti se dočtete také na webu mobility.fek.zcu.cz
Programy Double Degree (získejte dva diplomy při studiu ve Finsku nebo v Německu)
Odborné certifikace (Národní certifikace studentů IPMA CZ nebo mezinárodní certifikace ICAEW)
Virtuální prohlídka kampusu v Plzni a v Chebu
Podporujeme udržitelnost a společenskou odpovědnost a snažíme se ji zapojit do fakultního života a našich aktivit
Proč studovat ekonomii? Zeptali jsme se známých českých ekonomů
Poslechněte si také, co úspěšní lidé vzkazují našim studentům
Dotazy o studiu na ZČU a o životě vysokoškoláka Vám zodpoví Studentské otazníky