Přijímací řízení na akademický rok 2021/20222. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2021/22


Druhé kolo přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022 bylo vypsáno. Druhé kolo slouží pro doplnění kapacit studijních programů/oborů nevyužitých v prvním kole přijímacího řízení, proto mohou být v některých studijních programech přijati v rámci druhého kola přijímacího řízení pouze velmi malé počty uchazečů.
Termín pro podání přihlášek je do 31. července 2021.

Prosím, prostudujte si pozorně níže přiložené vyhlášky děkanky.
Přihlašování probíhá elektronicky na eprihlaska.zcu.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Vyhláška (2021) č. 4DV/2021 - Druhé kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 do bakalářských studijních programů

Přihlašovat se můžete na následující studijní programy:
Projektové řízeníprezenční studium, místo studia Plzeň – pravděpodobně bude k dispozici velmi omezený počet míst pro uchazeče
Ekonomická a regionální geografieprezenční studium, místo studia Plzeň
Marketingové řízeníprezenční studium, místo studia Cheb
Podniková ekonomika a managementkombinované studium, místo studia Cheb

Do 31. 7. 2021 je třeba se přihlásit, zaplatit administrativní poplatek a také poštou zaslat kopie katalogových listů nebo vysvědčení z předposledního a posledního ročníku střední školy (u vysvědčení v cizím jazyce je nutné zaslat také úředně ověřený překlad) a další podklady dle vyhlášky.
Zahraniční uchazeči zasílají případně i dokumenty potřebné k posouzení zahraničního středoškolského vzdělávání (formulář ke stažení).

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Vyhláška (2021) č. 5DV/2021 - Druhé kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 do navazujících magisterských studijních programů

Přihlašovat se můžete na následující studijní programy, místem studia je vždy Plzeň:
Projektové a procesní řízeníprezenční studium
Ekonomická a regionální geografieprezenční studium
Informační managementprezenční studium
Podniková ekonomika a managementprezenční i kombinované studium – v kombinované formě pravděpodobně bude k dispozici velmi omezený počet míst pro uchazeče

Do 31. 7. 2021 je se třeba přihlásit, zaplatit administrativní poplatek a také poštou zaslat kopie dokumentů dokládajících hodnotu dosaženého váženého studijního průměru za absolvované bakalářské nebo magisterské studium a další podklady dle vyhlášky.
Zahraniční uchazeči zasílají případně i dokumenty potřebné k posouzení zahraničního středoškolského vzdělávání (formulář ke stažení).

DOKTORSKÉ STUDIUM

Vyhláška (2021) č. 6DV/2021 - Druhé kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 do doktorských studijních programů

Přihlašovat se můžete do studijního programu Ekonomika a management v prezenční formě studia.

Do 31. 7. 2021 je se třeba přihlásit, zaplatit administrativní poplatek a také doručit dokumenty určené vyhláškou.
Zahraniční uchazeči zasílají případně i dokumenty potřebné k posouzení zahraničního středoškolského vzdělávání (formulář ke stažení).


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2021/22 – zasílejte požadované dokumenty


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 1DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 1DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Do 21. 5. 2021 nám zasílejte kopie katalogových listů nebo vysvědčení ze střední školy, případně další dokumenty dle čl. 5. vyhlášky č. 1DV/2021.
Do 2. 7. 2021 nám zasílejte úředně ověřená maturitní vysvědčení a případně dokumenty potřebné k posouzení zahraničního středoškolského vzdělávání dle Dodatku č. 1 (formulář).

Předběžné vyhodnocení přihlášek najdete na pr.zcu.cz od 18. 6. 2021.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 2DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 2DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Do 2. 7. 2021 nám zasílejte doklad o hodnotě váženého studijního průměru za bakalářské studium a případné další dokumenty podle čl. 5 vyhlášky č. 2DV/2021.
Do 15. 7. 2021 nám zasílejte doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studia včetně potvrzení a případné další dokumenty podle čl. 5 vyhlášky č. 2DV/2021. A také dokumenty potřebné k posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělávání dle Dodatku č. 1 (formulář).

Výsledky přijímacího řízení najdete na pr.zcu.cz od 20. 7. 2021.

DOKTORSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 3DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 3DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Do 30. 6. 2021 nám zasílejte dokumenty dle čl. 2, resp. 2a vyhlášky. Formulář pro potvrzení zahraničního vysokoškolského vzdělávání.