2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2023/24 - UZAVŘENO!

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/24 – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Vyhláška č. 3DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024 – 2. kolo
Termín podání přihlášky: 31. 7. 2023 přes systém E-Přihláška ZČU.

Přijímací řízení je vyhlášeno na tyto studijní programy:
- Podniková ekonomika a management (kombinovaná forma, Cheb)
- Marketingové řízení (prezenční forma, Cheb)
- Informační management (prezenční forma, Plzeň)
- Ekonomická a regionální geografie (prezenční forma, Plzeň)

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/24 – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
Vyhláška č. 4DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024 – 2. kolo
Termín podání přihlášky: 31. 7. 2023 přes systém E-Přihláška ZČU.

Přijímací řízení je vyhlášeno na tyto studijní programy:
- Podniková ekonomika a management (prezenční forma, Plzeň)
- Projektové a procesní řízení (prezenční forma, Plzeň)
- Informační management (prezenční forma, Plzeň)
- Ekonomická a regionální geografie (prezenční forma, Plzeň)

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/24 – DOKTORSKÉ STUDIUM
Vyhláška č. 5DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024 – 2. kolo
Termín podání přihlášky: 31. 7. 2023 přes systém E-Přihláška ZČU.

Přijímací řízení je vyhlášeno na studijní program:
- Ekonomika a management (kombinovaná forma, Plzeň)


NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Fakulta ekonomická nabízí studium v bakalářských, navazujících a doktorských studijních programech.
Přehled všech studijních programů


1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 - UKONČENO
Informace pro uchazeče z 1. kola přijímacího řízení:

Bakalářské studium
Vyhláška č. 9DV/2022 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024
Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.

Navazující magisterské studium
Vyhláška č. 10DV/2022 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024
Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.

Doktorské studium
Vyhláška č. 11DV/2022 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024
Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.


Kontakty pro více informací:
Bakalářské a navazující magisterské studium: tel.: +420 377 633 010, +420 377 633 018; e-mail: fek@service.zcu.cz
Doktorské studium: tel.: +420 377 633 001; e-mail: trojanow@fek.zcu.zcu

Uchazeč může sledovat informace o průběhu svého přijímacího řízení na adrese https://zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni.