Přijímací řízení na akademický rok 2023/24 - přihlášky podávejte do 15. 4. 2023!NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Fakulta ekonomická nabízí studium v bakalářských, navazujících a doktorských studijních programech.
Přehled všech studijních programů1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 9DV/2022 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024

Termín podání přihlášky: 15. 4. 2023 přes systém E-Přihláška ZČU.
Podrobnosti pro vyplnění e-přihlášky a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.
Aktuální nabídka bakalářských programů.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 10DV/2022 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024

Termín podání přihlášky: 15. 4. 2023 přes systém E-Přihláška ZČU.
Podrobnosti pro vyplnění e-přihlášky a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.
Aktuální nabídka navazujících magisterských programů.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024 – DOKTORSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 11DV/2022 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2023/2024

Termín podání přihlášky: 31. 5. 2023 přes systém E-Přihláška ZČU.
Podrobnosti pro vyplnění e-přihlášky a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.
Aktuální nabídka doktorských programů.


Kontakty pro více informací:
Bakalářské a navazující magisterské studium: tel.: +420 377 633 010, +420 377 633 018; e-mail: fek@service.zcu.cz
Doktorské studium: tel.: +420 377 633 001; e-mail: trojanow@fek.zcu.zcu

Uchazeč může sledovat informace o průběhu svého přijímacího řízení na adrese https://zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni.