1. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2021/22 - přihlášky podávejte do 17. 5. 2021!


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 1DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Do 21. 5. 2021 nám zasílejte kopie katalogových listů nebo vysvědčení ze střední školy, případně další dokumenty dle čl. 5. vyhlášky č. 1DV/2021.
Do 2. 7. 2021 nám zasílejte úředně ověřená maturitní vysvědčení.

Předběžné vyhodnocení přihlášek najdete na pr.zcu.cz od 18. 6. 2021.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 2DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Do 2. 7. 2021 nám zasílejte doklad o hodnotě váženého studijního průměru za bakalářské studium a případné další dokumenty podle čl. 5 vyhlášky č. 2DV/2021.
Do 15. 7. 2021 nám zasílejte doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studia včetně potvrzení a případné další dokumenty podle čl. 5 vyhlášky č. 2DV/2021.

Výsledky přijímacího řízení najdete na pr.zcu.cz od 20. 7. 2021.

DOKTORSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 3DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022