banner

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/25 - přihlášky do 30.4.2024


NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Fakulta ekonomická nabízí studium v bakalářských, navazujících a doktorských studijních programech.
Přehled všech studijních programů


1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 – přihlášky do 30. 4. 2024
Bakalářské studium
Vyhláška č. 6DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025
- Termín podání přihlášky: 30. 4. 2024 přes systém E-Přihláška ZČU.
- Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.

Navazující magisterské studium
Vyhláška č. 7DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025
- Termín podání přihlášky: 30. 4. 2024 přes systém E-Přihláška ZČU.
- Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.

Doktorské studium
Vyhláška č. 8DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025
- Termín podání přihlášky: 31. 5. 2024 přes systém E-Přihláška ZČU.
- Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.


Kontakty pro více informací:
Bakalářské a navazující magisterské studium: tel.: +420 377 633 010, +420 377 633 018; e-mail: fek@service.zcu.cz
Doktorské studium: tel.: +420 377 633 001; e-mail: trojanow@fek.zcu.zcu


Update cookies preferences