Příjímací řízení


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Konečné rozhodnutí o výsledcích 2, kola přijímacího řízení naleznete na www.pr.zcu.cz nejpozději v pondělí, 7. 9. 2020 v 15:00.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Předběžné vyhodnocení přihlášek najdete na http://pr.zcu.cz.

Do 17. 7. 2020 nám zasílejte úředně ověřená maturitní vysvědčení (uchazeči o bakalářské studium)
Do 20. 7. 2020 nám zasílejte doklad o absolvování bakalářského studia a další podklady dle vyhlášky (uchazeči o navazující magisterské studium)

Ostatní dokumenty (úředně ověřené) dříve zaslané v elektronické formě předložíte u zápisu do studia.

Níže naleznete upravené vyhlášky o přijímání, které vše konkrétně řeší.

  • Vyhláška č. 7DV/2019 - Přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na FEK ZČU pro ak. rok 2020/2021 ve znění Dodatku č. 1
  • Informace o Národní srovnávací zkoušce Scio - dobrovolná část přijímacího řízení
    Vyhláška č. 8DV/2019 - Přijímání ke studiu do navazujících magisterských studijních programů na FEK ZČU pro ak. rok 2020/2021 ve znění Dodatku č. 1
  • Vyhláška (2019) č. 9DV/2019 Přijímací řízení k doktorskému studijnímu programu P-6208 Ekonomika a management ve studijním oboru 6208V007 Ekonomika a management v ak. roce 2020/2021 na FEK ZČU

Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro akademický rok 2019/2020