Zápisy a přijímací řízení na akademický rok 2021/2022PREZENTACE ZE ZÁPISŮ


Níže naleznete prezentace ze zápisů do studia:
Průvodce studiem na ZČU


INFORMACE K ZÁPISU DO STUDIAHarmonogram zápisů do studia se řídí příslušným pokynem děkanky.

Informace o zápisu jste obdrželi či obdržíte od studijních referentek či referentů poštou nebo e-mailem.

Před zápisem si, prosím prostudujte, následující dokumenty:
2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2021/22Příjem přihlášek do řádného studia na akademických rok 2021/2022 byl ukončen.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Vyhláška (2021) č. 4DV/2021 - Druhé kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 do bakalářských studijních programůNAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Vyhláška (2021) č. 5DV/2021 - Druhé kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 do navazujících magisterských studijních programů

DOKTORSKÉ STUDIUM

Vyhláška (2021) č. 6DV/2021 - Druhé kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 do doktorských studijních programů1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2021/22 – zasílejte požadované dokumenty


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 1DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 1DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Do 21. 5. 2021 nám zasílejte kopie katalogových listů nebo vysvědčení ze střední školy, případně další dokumenty dle čl. 5. vyhlášky č. 1DV/2021.
Do 2. 7. 2021 nám zasílejte úředně ověřená maturitní vysvědčení a případně dokumenty potřebné k posouzení zahraničního středoškolského vzdělávání dle Dodatku č. 1 (formulář).

Předběžné vyhodnocení přihlášek najdete na pr.zcu.cz od 18. 6. 2021.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 2DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 2DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Do 2. 7. 2021 nám zasílejte doklad o hodnotě váženého studijního průměru za bakalářské studium a případné další dokumenty podle čl. 5 vyhlášky č. 2DV/2021.
Do 15. 7. 2021 nám zasílejte doklad o absolvování bakalářského nebo magisterského studia včetně potvrzení a případné další dokumenty podle čl. 5 vyhlášky č. 2DV/2021. A také dokumenty potřebné k posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělávání dle Dodatku č. 1 (formulář).

Výsledky přijímacího řízení najdete na pr.zcu.cz od 20. 7. 2021.

DOKTORSKÉ STUDIUM

Vyhláška č. 3DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č. 1 k Vyhlášce č. 3DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/2022

Do 30. 6. 2021 nám zasílejte dokumenty dle čl. 2, resp. 2a vyhlášky. Formulář pro potvrzení zahraničního vysokoškolského vzdělávání.