Přijímací řízení na akademický rok 2022/2023NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Fakulta ekonomická nabízí studium v bakalářských, navazujících a doktorských studijních programech.

Přehled studijních programů

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - CHEB, PLZEŇTermín přihlášek: 22. 4. 2022
Podat přihlášku můžete na eprihlaska.zcu.cz

V bakalářských studijních programech neprobíhají přijímací zkoušky. Uchazeči jsou přijímání na základě bodů přidělených za výsledky studia na střední škole a body za další aktivity, např. za výsledky SCIO testů (obecné způsobilosti, matematika, angličtina, němčina), výsledky v olympiádách, vybrané jazykové certifikáty.

Úplné informace naleznete ve Vyhlášce č. 10/2021 o přijímání do bakalářských studijních programů.


Přijímací řízení do navazujících studijních programůTermín přihlášek: 30. 6. 2022
Podat přihlášku můžete na eprihlaska.zcu.cz

V současné době je možné přihlášení do studijních programů Projektové a procesní řízení, Ekonomická a regionální geografie. Další studijní programy (Podniková ekonomika a management, Informační management) se nacházejí akreditačním řízení. Podmínky přijímání budou zveřejněny po jeho skončení.

V navazujících magisterských studijních programech neprobíhají přijímací zkoušky. Uchazeči jsou přijímání na základě bodů přidělených za výsledky studia v bakalářském či magisterském vysokoškolském studijním programu. Uchazeči mohou získat také body za další aktivity.

Úplné informace naleznete ve Vyhlášce č. 11/2021 o přijímání do vybraných navazujících magisterských studijních programů.

Přijímací řízení do doktorských studijních programůTermín přihlášek: 31. 5. 2022
Podat přihlášku můžete na eprihlaska.zcu.cz

Přijímací zkoušky se budou konat v druhé polovině června 2022.

Úplné informace naleznete ve Vyhlášce č. 12/2021 o přijímání do doktorských studijních programů.


Pro studium v českých studijních programech fakulta požaduje úroveň B2 znalosti českého jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.