Přijímací řízení na akademický rok 2022/2023 - UKONČENO


Přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2022/2023 bylo ukončeno.

Přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2023/2024 bude zahájeno předběžně v listopadu/prosinci 2022.


NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Fakulta ekonomická nabízí studium v bakalářských, navazujících a doktorských studijních programech.
Přehled studijních programů


2. kolo přijímacího řízení do navazujících studijních programů Ekonomická a regionální geografie a Projektové a procesní řízení - UZAVŘENO


Úplné informace naleznete ve Vyhlášce č. 6DV/2022 - Druhé kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 do vybraných navazujících magisterských studijních programů.

1. kolo přijímacího řízení do navazujících studijních programů Podniková ekonomika a management a Informační management - UZAVŘENO


Úplné informace naleznete ve Vyhlášce č. 7DV/2022 - Přijímání ke studiu do navazujícího studijního programu Podniková ekonomika a management na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2022/2023 a ve Vyhlášce č. 8DV/2022 - Přijímání ke studiu do navazujícího studijního programu Informační management na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2022/2023.

2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů - UZAVŘENO


Informaci o přijetí/nepřijetí naleznete nejpozději 31. 8. v systému e-přihláška.
Úplné informace naleznete ve Vyhlášce č. 4DV/2022 o přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů – 2. KOLO.

2. kolo přijímacího řízení do doktorského studijního programu Ekonomika a management - UZAVŘENO

.
Úplné informace naleznete ve Vyhlášce č. 5DV/2022 o přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů – 2. KOLO.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v rámci 1. kola přijímacího řízení byla odeslána poštou. Do 27. 7. 2022 mohou přijatí zažádat o přidělení koleje - skm.zcu.cz1. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů - UZAVŘENO


Přihlášky již nepřijímáme. Úplné informace viz Vyhláška č. 10/2021.

1. kolo přijímacího řízení do navazujících studijních programů Projektové a procesní řízení a Ekonomická a regionální geografie - UZAVŘENO


Úplné informace viz Vyhláška č. 11/2021.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů - UZAVŘENO


Úplné informace viz Vyhláška č. 12/2021.