banner

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/25 - podejte si přihlášku do 2.kola nebo na unikátní program v angličtině!

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ANGLICKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 'MANAGEMENT AND DIGITAL TECHNOLOGY' – ZAHÁJENO
Vyhláška č. 7DV/2024 - Přijímání ke studiu do bakalářského studijního programu Management and Digital Technology na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025

Termín podání přihlášky: 9. 8. 2024 přes systém E-Přihláška ZČU.

Podrobnosti o tomto studijním programu naleznete zde.
Kontakt pro více informací: mdt@service.zcu.cz.2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/25 – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
Vyhláška č. 4DV/2024 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025 – 2. kolo
Termín podání přihlášky: od 18. 6. 2024 do 31. 7. 2024 přes systém E-Přihláška ZČU.
Přijímací řízení je vyhlášeno na tyto studijní programy: Podniková ekonomika a management (prezenční i kombinovaná, Cheb), Informační management (prezenční, Plzeň), Ekonomická a regionální geografie (prezenční, Plzeň).

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/25 – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ
Vyhláška č. 5DV/2024 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025 – 2. kolo
Termín podání přihlášky: od 18. 6. 2024 do 31. 7. 2024 přes systém E-Přihláška ZČU.
Přijímací řízení je vyhlášeno na tyto studijní programy: Podniková ekonomika a management (prezenční), Projektové a procesní řízení (prezenční), Informační management (prezenční), Ekonomická a regionální geografie (prezenční).

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/25 – DOKTORSKÉ STUDIUM
Vyhláška č. 6DV/2024 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025 – 2. kolo
Termín podání přihlášky: 31. 7. 2024 přes systém E-Přihláška ZČU.
Přijímací řízení je vyhlášeno na studijní programy Ekonomika a management (prezenční i kombinovaná), Economics and Management (studium v angličtině - prezenční i kombinovaná).
1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 - UZAVŘENO

Bakalářské studium
Nahrávejte svá maturitní vysvědčení, jakmile je budete mít k dispozici.

Děkanka FEK ZČU v souladu s čl. 8 odst. 4 vyhlášky č. 6DV/2023 rozhodla o zrušení přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Marketingové řízení s místem studia Cheb, protože počet podaných přihlášek ke studiu je menší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Uchazeči, kterých se to týká, obdrží informace s dalšími pokyny e-mailem.

Vyhláška č. 6DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025
- Termín podání přihlášky: příjem přihlášek ukončen.
- Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.

Navazující magisterské studium
Vyhláška č. 7DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025
- Termín podání přihlášky: příjem přihlášek ukončen.
- Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.

Doktorské studium
Vyhláška č. 8DV/2023 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2024/2025
- Termín podání přihlášky: příjem přihlášek ukončen.
- Podrobnosti a důležité termíny naleznete v těchto pokynech.Kontakty pro více informací:
Bakalářské a navazující magisterské studium: tel.: +420 377 633 010, +420 377 633 018; e-mail: fek@service.zcu.cz
Doktorské studium: tel.: +420 377 633 001; e-mail: trojanow@fek.zcu.zcu