Přijímací řízení na akademický rok 2022/2023 - 2. KOLO + navazující studijní programy Podniková ekonomika a management a Informační management


Přijímací řízení do navazujících studijních programů Podniková ekonomika a management a Informační management otevřeno do 26.8.2022.

Fakulta aktuálně vyhlašuje:


2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů Ekonomická a regionální geografie (místo studia Plzeň, prezenční forma), Podniková ekonomika a management (místo studia Cheb, kombinovaná forma) a Marketingové řízení (místo studia Cheb, prezenční forma).
Přihlášku lze podat elektronicky na eprihlaska.zcu.cz do 31. července 2022.
Podrobnosti naleznete ve Vyhlášce č. 4DV/2022 o přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů – 2. KOLO.

2. kolo přijímacího řízení do doktorského studijního programu Ekonomika a management.
Přihlášku lze podat elektronicky na eprihlaska.zcu.cz do 31. července 2022.
Podrobnosti naleznete ve Vyhlášce č. 5DV/2022 o přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů – 2. KOLO.

2. kolo přijímacího řízení do navazujících studijních programů Ekonomická a regionální geografie a Projektové a procesní řízení.
Přihlášku lze podat elektronicky na eprihlaska.zcu.cz do 26. srpna 2022.
Podrobnosti naleznete ve Vyhlášce č. 6DV/2022 - Druhé kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2022/2023 do vybraných navazujících magisterských studijních programů.

1. kolo přijímacího řízení do navazujících studijních programů Podniková ekonomika a management (prezenční i kombinovaná forma) a Informační management , kterým byla v minulých dnech udělena akreditace na 10 let.
Přihlášku lze podat elektronicky na eprihlaska.zcu.cz do 26. srpna 2022.
Podrobnosti naleznete ve Vyhlášce č. 7DV/2022 - Přijímání ke studiu do navazujícího studijního programu Podniková ekonomika a management na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2022/2023 a ve Vyhlášce č. 8DV/2022 - Přijímání ke studiu do navazujícího studijního programu Informační management na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2022/2023.


NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Fakulta ekonomická nabízí studium v bakalářských, navazujících a doktorských studijních programech.
Přehled studijních programů


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí v rámci 1. kola přijímacího řízení byla odeslána poštou. Do 27. 7. 2022 mohou přijatí zažádat o přidělení koleje - skm.zcu.cz1. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů - UZAVŘENO


Přihlášky již nepřijímáme. Úplné informace viz Vyhláška č. 10/2021.

1. kolo přijímacího řízení do navazujících studijních programů Projektové a procesní řízení a Ekonomická a regionální geografie - UZAVŘENO


Úplné informace viz Vyhláška č. 11/2021.

Přijímací řízení do doktorských studijních programů - UZAVŘENO


Úplné informace viz Vyhláška č. 12/2021.