COVID-19 - mimořádná opatření Fakulty ekonomické - v místě Plzeň i Cheb (aktualizováno, 15. 11. 2021)


Aktualizováno dne 15. 11. 2021

-----15. 11. 2021-----

Aktuální vládní opatření předpokládají od 15. 11. 2021 povinnost nošení ochrany dýchacích cest (respirátor FFFP2 a obdobné) i na výukových akcích, kde se současně nachází 50 a více studentů. Tedy i toto opatření již může být kontrolováno zaměstnanci Krajské hygienické stanice.

Z hlediska FEK se nic nemění, povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor FFP2 a obdobné), už dříve stanovil pokyn děkanky č. 4DP/2021.

Prosíme o jeho dodržování!


-----17. 09. 2021-----

Od 16. 9. 2021 je v platnosti Pokyn č. 4DP/2021 děkanky Fakulty ekonomické - Pravidla pro přítomnost osob v prostorách FEK ZČU v souvislosti s předcházením onemocnění COVID-19 ve znění:

V návaznosti na platná mimořádná opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky, usnesení Vlády České republiky vztahující se k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a vnitřní normy ZČU je vydán tento pokyn upřesňující pravidla pro přítomnost osob v prostorách Fakulty ekonomické ZČU v budovách v Plzni a Chebu.

(1) Osobní přítomnost osob v prostorách FEK je povolena pouze, pokud jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících infekčnímu virovému onemocnění a nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření.

(2) S cílem zachování prezenční výuky je studentům a pracovníkům FEK doporučováno očkování proti onemocnění COVID-19, případně pravidelné testování pomocí RT-PCR nebo antigenních testů. Osoba při vstupu a pobytu v prostorách FEK dodržuje následující podmínky:
  • a. Má respirátor nebo obdobný prostředek ochrany dýchacích cest bez výdechového ventilu naplňující filtrační účinnost alespoň 94 % dle příslušných norem (např. respirátor FFP2, KN95). Nošení ochrany dýchacích cest je povinné při pohybu a pobytu ve společných prostorách, posluchárnách i učebnách. Povinnost nošení ochrany dýchacích cest se nevztahuje na přednášejícího, pokud je umožněn bezpečný odstup od posluchačů min. 1,5 metru.
  • b. Provede dezinfekci rukou při vstupu do místností.
  • c. Pokud to není nezbytné, neshromažďuje se ve společných prostorách fakulty (chodby apod.).

(3) V odůvodněných případech může děkanka FEK rozhodnout o realizaci přímé výuky prostřednictvím online nástrojů. O realizaci výuky tímto způsobem budou studenti informováni přes studentský e-mail a prostřednictvím webových stránek https://fek.zcu.cz/covid, kde budou průběžně aktualizovány informace týkající se opatřeních v souvislosti s vývojem epidemiologické situace.


Do online (částečného či úplného) režimu přechází předměty vyučované doc. Egerem, doc. Matuškovou a doc. Ježkem. Studenty informují jednotliví vyučující.

-----starší zprávy smazány-----

pdf.gifPravidla pro přítomnost osob v prostorách FEK ZČU v souvislosti s předcházením onemocnění COVID-19