Fotografie

Ing. Michal MIČÍK, Ph.D.

Lecturer of Department of Marketing, Trade and Services

e-mail micikm@kmo.zcu.cz
telefon  377633306
room  UK 518, CD 205

Courses | Curriculum Vitae | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2019-2020] 21830123 - Visegrad Grant - Social media and trust building
 • [2017-2019] SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu (co-solver)
 • [2017] SVK1-2017-005 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na ekonomiku a management (co-solver)
 • [2016-2016] SVK1 - 2016 - 022 - Trendy v podnikání 2016 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2015-2016] SGS-2015-023 - Využití moderních technologií v marketingové komunikaci (co-solver)
 • [2015] SVK1-2015-012 - Konference "Matematické metody v ekonomii" - sekce pro studenty doktorského studia (co-solver)
 • [2014-2016] Visegrad Fund 31410020 - Innovative entrepreneurship education - necessary precondition for future prosperity of V4 region (co-solver)
 • [2014-2014] SVK1-2013-017 - Trendy v podnikání 2014 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
 • [2013-2014] SGS-2013-063 - Možnosti a potenciál využití moderních technologií v maloobchodě (co-solver)

Development projects

 • [2019-2019] VS-19-028 - Inovace seminářů FEK k bakalářské a diplomové práci (co-solver)
 • [2015-2015] VS-15-027 - Inovace vybraných předmětů FEK s ohledem na internacionalizaci studia (co-solver)

Other projects

 • [2019] Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019 (co-solver)
 • [2018] Letní škola HOMO ECONOMICUS 2018 (co-solver)
 • [2018-2019] 5115/0001/19 (519009) - Zpracování marketingové situační analýzy, strategického marketingového plánu a operativního marketingového (komunikačního) plánu pro rok 2019 pro produkt VA 521 (co-solver)
 • [2017] 06 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2017 (co-solver)
 • [2017] Inovace marketingové strategie produktu efektivního vzdělávání a paměťových technik s využitím online marketingu a e-commerce ve spol. a.i.m. Agentur s.r.o. (co-solver)
 • [2016] Vývoj, případně inovace dvou komplexně navržených produktů, včetně komplexní marketingové situační analýzy (co-solver)
 • [2016-2016] KÚPK 016ZU00006 - Letní škola HOMO ECONOMICUS 2016 (co-solver)