Ing. Zdeněk KRESA

Fotografie Internal Ph.D. student of Department of Economics and Quantitative Methods
 
e-mail zdenekk@kem.zcu.cz
phone  377633107
room  UK 430

Courses

AOV Operační výzkum
MAM Manažerské modelování
MTGA Základy marketingu
OV Operační výzkum
VLS Výrobní a logistické systémy