Fotografie

RNDr. David VOGT, Ph.D.

Lecturer of Department of Geography
Co-worker of Centre for Regional Development Research

e-mail vogtd@kge.zcu.cz
telefon  377633064
room  UK 517

Courses | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

  • [2021-2023] SS03010080 - Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextu (co-solver)
  • [2020] SVK1-2020-017 - Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů - sekce pro studenty (co-solver)
  • [2019-2021] SGS-2019-007 - Pozice firem v globální produkční síti a její vliv na regionální rozvoj a politické postoje voličů (co-solver)
  • [2018-2020] TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů (co-solver)
  • [2018-2020] TL01000498 - Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení (co-solver)
  • [2018-2020] TL01000110 - Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie (co-solver)