Ing. Olga ŠLECHTOVÁ SOJKOVÁ

Fotografie Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
Internal Ph.D. student of Department of Economics and Quantitative Methods
 
e-mail sojkova@fek.zcu.cz
phone  377633120
room  UK 424

Courses

AEK1 Microeconomics in English
AEK2 Macroeconomics in English
EAE Ekonomické aplikace v excelu
SEMEK Seminář z ekonomie
STA Statistika
SZD Statistické zpracování dat