doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

Lecturer of Department of Geography
Co-worker of Centre for Regional Development Research

e-mail matuskov@kge.zcu.cz
telefon  377633050, 3062
room  UK 519

Courses | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

 • [2018-2020] TL01000110 - Budoucnost venkova v České republice: Výzvy, vize, rozvojové scénáře a adaptační strategie (co-solver)
 • [2018-2020] TITSMMR702 - Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů (co-solver)
 • [2017-2018] SGS-2017-007 - Podnikatelské prostředí jako faktor regionálního rozvoje (co-solver)
 • [2015-2016] SGS-2015-004 - Výzkum dopadů vlajkových projektů na ekonomický rozvoj měst a regionů na příkladu Evropských hlavních měst kultury (co-solver)
 • [2014-2015] TD020279 - Inovační potenciál Plzeňského kraje – stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů (co-solver)
 • [2014] SGS-2014-053 - Hodnocení prostorové diferenciace socioekonomických aktivit v Plzeňském kraji (co-solver)
 • [2009-2012] IAA311230901 - České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní? (co-solver)
 • [2007-2011] WD-19-07-1 - Konkurenceschopnost malých měst v České republice (co-solver)
 • [2003-2005] 403/03/1369 - Periferní oblasti Česka jako součást polarizace prostoru v souvislostech evropské integrace (co-solver)
 • [2002-2004] 205/02/0321 - Pracovně podmíněná migrace jako součást mezinárodního (přeshraničního) trhu práce s ohledem na zapojení Česka do EU (co-solver)

Development projects

 • [2019-2019] VS-19-028 - Inovace seminářů FEK k bakalářské a diplomové práci (co-solver)
 • [2012-2014] CZ.1.07/2.2.00/28.0290 - InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce (co-solver)
 • [2011-2014] CZ.1.07/2.4.00/17.0132 - NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou (co-solver)
 • [2010-2012] CZ 1.7/1.3.00/2.0011 - Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání (EnviroGIS) (co-solver)
 • [2009-2011] 62 - Historie česko - bavorského pohraničí v letech 1945 - 2008 (co-solver)
 • [2008-2009] MEB 080896 - Porovnání transformačních změn v příměstském a venkovském prostoru Plzeňského a Nitranského kraje (co-solver)
 • [2008-2010] 71 - Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet (co-solver)

Other projects

 • [2015] 06 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2015 (co-solver)
 • [2014] 04 - Analýzy pro Plzeňský kraj v roce 2014 (co-solver)
 • [2013-2013] Digitální atlas ekonomických aktivit Plzeňského kraje