Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.

Fotografie
Head of Department of Economics and Quantitative Methods
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
 
e-mail svobodm@kem.zcu.cz
phone  377633100
room  UK 419

Publications

Papers in journals
 • Svoboda, M.; Říhová, P. Stock price prediction using Markov Chains analysis with varying state space on data from the Czech Republic. E + M. Ekonomie a Management, 2021, roč.24. č.4, s.142-155, ISSN 1212-3609.
 • Gangur, M.; Svoboda, M. Simulation of Bayes´ rule by means of Monte Carlo method. Teaching Statistics, 2018, roč.40. č.3, s.83-87, ISSN 0141-982X.
 • Fuksa, P.; Svoboda, M. Efektivnost indikátoru MACD na akciích společnosti ČEZ. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.Special Issue, s.25-33, ISSN 1805-0603.
 • Svoboda, M. Stochastic Model of Short-Term Prediction of Stock Prices and its Profitability in the Czech Stock Market. E + M Ekonomie a Management, 2016, roč.19. č.2, s.188-200, ISSN 1212-3609.
 • Svoboda, M. Využití Markovových řetězců pro predikování pohybu cen akcií. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.2, s.63-70, ISSN 1805-0603.
Papers in Proceedings
 • Říhová, P.; Svoboda, M. Is the Czech Capital Market Weak Form Efficient?. In 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022 Proceedings. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2022, s.306-311. ISBN 978-80-88064-62-6.
 • Gangur, M.; Svoboda, M.; Grolmus, P. A COMPARISON OF DIFFERENT APPROACHES USED IN THE LEARNING PROCESS BY MEANS OF THE MOODLE DATA ANALYSIS. In DIVAI 2020 - 13th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2020, s.521-532. ISBN 2464-7470978-80-7598-841-6.
 • Svoboda, M.; Plevný, M.; Říhová, P. QUEUING SYSTEM WITH IMPATIENT CUSTOMERS - APPLYING SIMULATION TECHNIQUES TO SOLVE A SMALL BUSINESS PROBLEM. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XX. Bratislava : Letra Edu, 2020, s.319-325. ISBN 978-80-89962-60-0.
 • Svoboda, M. APLIKACE MARKOVOVÝCH ŘETĚZCŮ - PRAKTICKÝ PŘÍKLAD: PLÁNOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. In ZBORNÍK ZO SEMINÁRA VYUŽITIE KVANTITATÍVNYCH METÓD VO VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI A V PRAXI XIII. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo EKONÓM,, 2019, s.169-173. ISBN 978-80-225-4617-1.
 • Říhová, P.; Svoboda, M. Reliability of Investment Recommendations. In Proceedings of the 16th International Scientific Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s.471-479. ISBN 978-80-210-9337-9.
 • Říhová, P.; Svoboda, M. Profitability of Selected Technical Analysis Indicators. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s.591-598. ISBN 978-80-210-8980-8.
 • Svoboda, M.; Gangur, M. The use of Monte Carlo Computer Simulation in Teaching Statistics. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.185-193. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
 • Svoboda, M.; Plevný, M.; Říhová, P. Queuing System as a Model of a Specific Small Business Problem and its Solution by Simulation Techniques. In Proceedings of the International Scientific Conference Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava : Letra Edu, 2018, s.358-365. ISBN 978-80-89962-07-5.
 • Svoboda, M.; Gangur, M. Using of Markov chains with varying state space for predicting short-term of the share price movements. In 35-th International Confernce Mathematical Methods in Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017, s.749-754. ISBN 978-80-7435-678-0.
 • Říhová, P.; Svoboda, M. Comparison of algorithmic trading using the homogeneous and non-homogeneous Markov chain analysis. In PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PART 2 : EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM 2017:. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s.223-231. ISBN 978-80-210-8609-8.
 • Svoboda, M.; Říhová, P. The Length of Minor Trend Duration and Its Applicability in Technical Analysis. In Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.3491 - 3497. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 • Svoboda, M.; Říhová, P. Algorithmic Trading Using Markov Chains: Comparing Empirical and Theoretical Yields. In EUROPEAN FINANCIAL SYSTEM 2016: PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Brno : Masaryk University, 2016, s.787-793. ISBN 978-80-210-8308-0.
 • Svoboda, M.; Říhová, P. STOCHASTIC MODEL OF SHORT-TIME PRICE DEVELOPMENT OF SHARES AND ITS PROFITABILITY IN ALGORITHMIC TRADING. In Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XVIII. Bratislava : Letra Interactive, s.r.o., 2016, s.362-368. ISBN 978-80-972328-0-1.
 • Svoboda, M.; Gangur, M.; Říhová, P. SPOLEHLIVOST DISKONTNÍCH VÝNOSOVÝCH MODELŮ. In Trendy v podnikání 2016, Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-9. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Viktorin, V.; Svoboda, M. SPOLEHLIVOST INDIKÁTORŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH KLOUZAVÉ PRŮMĚRY NA ČESKÉM AKCIOVÉM TRHU. In Trendy v podnikání 2016, Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-8. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Říhová, P.; Svoboda, M. Volatility Characteristics of Tertiary Trend on the Czech Stock Market Applicable in Technical Analysis. In Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2016, s.2869-2877. ISBN 978-0-9860419-8-3.
 • Svoboda, M.; Říhová, P. Efficient Market Theory from the point of view of Markov chains analysis. In 33rd international conference Mathematical Methods in Economics 2015 - Conference Proceedings. Pilsen : University of West Bohemia Pilsen, 2015, s.772-776. ISBN 978-80-261-0539-8.
 • Říhová, P.; Svoboda, M. Applicability of Dividend Discounted Models for Assessing the Company´s Value. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.1761-1768. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Svoboda, M.; Lukáš, L. Possibilities of using Markov chains for construction of technical analysis indicators of stock exchange index PX. In 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME2014, Conference Proceedings. Olomouc : Palacký University, 2014, s.1003-1008. ISBN 978-80-244-4209-9.
 • Svoboda, M. Stock Market Modelling Using Markov Chain Analysis. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.551-557. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Svoboda, M.; Lukáš, L. Application of non-homogeneous Markov chain analysis to trend prediction of stock indices. In Mathematical Methods in Economics 2013: 31st International Conference: Proceedings. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, s.881-886. ISBN 978-80-87035-76-4.
 • Svoboda, M.; Lukáš, L. Application of Markov chain analysis to trend prediction of stock indices. In Proceedings of the 30th International Conference Mathematical Methods in Economics 2012. Karviná : Slezská univerzita, 2012, s.848-853. ISBN 978-80-7248-779-0.
 • Svoboda, M. The Profitability of Moving Average Methods in the Czech Stock Exchange. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2011, s.448-455. ISBN 978-80-7372-755-0.
Textbooks
 • Svoboda, M.; Gangur, M.; Mičudová, K. Statistické zpracování dat. Plzeň : Západo£eská univerzita v Plzni, 2019. 199s. ISBN 978-80-261-0883-2.
 • Mičudová, K.; Gangur, M.; Říhová, P.; Svoboda, M. Základy statistiky a pravděpodobnosti. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 225s. ISBN 978-80-261-0660-9.