doc. Ing. Jiří BECK, CSc.

Fotografie
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
 
e-mail beck@fek.zcu.cz
phone  377633101
room  HJ203

Courses

HP Hospodářská politika
MIKR2 Mikroekonomie 2
SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie
SBZFU Bak. st. zkouška z financí a účetnictví
SZEK1 Státní zkouška z ekonomie 1
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie