Fotografie

Ing. Lukáš SKŘIVAN

Internal Ph.D. student of Department of Business Administration and Management
Co-worker of Center for Entrepreneurship and Sustainability

e-mail skrivanl@kpm.zcu.cz
room  UK413

Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

  • [2021-2023] SGS-2021-017 - Inovativní a udržitelné přístupy a metody v podnikání, projektech a procesech (co-solver)
  • [2021] SVK1-2021-014 - Workshop pro studenty DSP se zaměřením na konsolidaci vědecké práce v rámci a po období pandemie COVID-19 (co-solver)
  • [2019-2021] TL02000136 - Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0 (co-solver)
  • [2019] SVK1-2019-020 - Mezinárodní vědecká konference Beeronomics 2019 (co-solver)
  • [2018-2018] SVK1-2018-010 - Trendy v podnikání 2018 - sekce pro studenty doktorských studijních programů (co-solver)
  • [2017-2019] SGS-2017-013 - Aplikace nových přístupů v managementu a v marketingu (co-solver)

Development projects

  • [2020] VS-20-012 - Aplikace nových metod výuky ve vazbě na tvůrčí činnost studentů do předmětů FEK (co-solver)

Other projects

  • [2020] Letní škola HOMO ECONOMICUS 2020 (co-solver)
  • [2019] Letní škola HOMO ECONOMICUS 2019 (co-solver)