Fotografie

RNDr. David VOGT, Ph.D.

Lecturer of Department of Geography
Co-worker of Centre for Regional Development Research

e-mail vogtd@kge.zcu.cz
telefon  377633064
room  UK 517

Courses | Research and Development | Publications

Monographies
 • Krtička, L.; Ženka, J.; Macháček, J.; Dvořák, P.; Vogt, D.; Kukuliač, P.; Orlíková, L.; Pavlík, A.; Kopp, J.; Nováček, A.; Wellisch, S.; Hatesohl, G.; Žufan, P.; Šťastná, S.; Halada, M. Atlas rozvoje venkova. Ostrava : Ostravská univerzita, 2021. 178s. ISBN 978-80-7599-221-5.
Papers in journals
 • Kopp, J.; Kureková, L.; Hejduková, P.; Vogt, D.; Hejduk, T. Relationships between Insufficient Drinking Water Supply and the Socio-Economic Development of Small Municipalities: Mayors' Opinions from the Czech Republic. Water, 2021, roč.13. č.15, s.1-25, ISSN 2073-4441.
 • Vogt, D. Politically Active Civil Society in the Liberec Region: Traditional Associations, Independents or Local and Regional Political Groupings in Municipal Elections 2010 and 2014. Acta Politologica, 2017, roč.9. č.3, s.22-45, ISSN 1804-1302.
 • Vogt, D. Vybrané aspekty politicko-geografického studia demokratické občanské společnosti. Geografie, 2015, roč.120. č.3, s.444-464, ISSN 1212-0014.
 • Matoušek, R.; Vogt, D.; Ženka, J. Výzvy české geografie: Od "Černé knihy" ke světlým zítřkům. Informace České geografické společnosti, 2011, roč.30. č.2, s.8-17, ISSN 1213-1075.
Chapters in a book
 • Vogt, D. Případová studie: Revitalizace veřejných prostranství na příkladu města Jablonec nad Nisou. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: Případové studie, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s.163-211. ISBN 978-80-7676-044-8.
 • Vogt, D. Případová studie: Revitalizace veřejných prostranství na příkladu města Liberec. Revitalizace městských center a veřejných prostranství v ČR. Druhá část: Případové studie, Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s.120-162. ISBN 978-80-7676-044-8.
Papers in Proceedings
 • Vogt, D. Prostorovost aktivit a studia občanských iniciativ. In Sborník z workshopu Geografický výzkum v České republice Brno 2011. Brno : Tribun EU, 2012, s.201-216. ISBN 978-80-263-0246-9.
 • Vogt, D. Geografické aspekty aktivit nevládních organizací a občanských iniciativ v Česku na příkladu Libereckého kraje - teoreticko-metodologická východiska. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava : Ostravská univerzita, 2010, s.861-867. ISBN 978-80-7368-903-2.
Posters, Lectures
 • Vogt, D. Tradiční spolky: páteř oficiální komunální politiky malých venkovských obcí v Česku?. 2020.
 • Vogt, D. Possible bases for geographical research of conflicts between politically active civil society and companies in Czech-Bavarian borderland with experiences from Liberec Region. 2019.