Mgr. Magdalena ROUSOVÁ, M.A., Ph.D.

Lecturer of Department of Geography
e-mail rousovam@kge.zcu.cz
telefon  37763mateřská dovolená
room  Array

Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

  • [2009-2012] IAA311230901 - České pohraničí po Schengenu: území svébytné, oscilační a/nebo tranzitní? (co-solver)

Development projects

  • [2012-2014] CZ.1.07/2.2.00/28.0290 - InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce (co-solver)
  • [2011-2014] CZ.1.07/2.4.00/17.0132 - NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou (co-solver)

Other projects

  • [2013-2013] Digitální atlas ekonomických aktivit Plzeňského kraje (co-solver)